Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Общи условия на "Уебкафе" ЕАД

Последна промяна: 16.03.2020

1. Въведение

A) Общи правила

1.1 Използването от ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от групата на "Уебкафе" ЕАД (наричани общо "Услуги" в този документ и изключващи всички услуги, които "Уебкафе" ЕАД ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) подлежи на регулиране от условията на настоящето правнообвързващо споразумение между вас и "Уебкафе" ЕАД. "Уебкафе" ЕАД е търговско дружество, чийто основен адрес на управление е град София, ул. "Стара планина " 3, ЕИК 203428691.

1.2 Ако не е прието друго в писмен вид с "Уебкафе" ЕАД, Вашето споразумение с "Уебкафе" ЕАД винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани "Универсални условия".

1.3 Вашето споразумение с "Уебкафе" ЕАД може да включва освен универсалните условия и всички допълнителни условия под формата на съобщение или допълнение към Универсалните условия за един или всички сайтове от групата на "Уебкафе" ЕАД, имащо отношение към услугите, които Ви се предоставят. По-нататък всички тези допълнения са наричани "Допълнителни условия". Когато за дадена услуга са в сила допълнителни условия, вие можете да се запознаете с тях в сайта предоставящ самата услуга, като Ви препоръчваме това да става преди нейното ползване.

1.4 Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между вас и "Уебкафе" ЕАД по отношение на използването на услугите от ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Събирателно това юридическо споразумение се нарича по-нататък "Условията".

1.5 Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в универсалните условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.

1.6. Използването на "Услугите" на сайтовете на "Уебкафе" ЕАД се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Условия, моля не използвайте сайтовете на "Уебкафе" ЕАД

1.7. Освен, ако не е посочено друго, всяка нова функционалност увеличаваща или обогатяваща настоящите Услуги на "Уебкафе" ЕАД, включително създаването или придобиването на нови за "Уебкафе" ЕАД сайтове и предоставените от тях за потребителите на "Уебкафе" ЕАД услуги, ще са обект на настоящите условия за ползване.

1.8. Услугите предоставяни чрез сайтовете от групата на "Уебкафе" ЕАД, които можете да достигнете по няколко начина, включително, но не само чрез компютър, таблет, телефон и телевизор. Тези условия за ползване се прилагат, когато получавате достъп до услугите на сайтове на "Уебкафе" ЕАД, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате.

1.9. Услугите на сайтовете на "Уебкафе" ЕАД включват, но не се ограничават само до:

  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайтовете на "Уебкафе" ЕАД;
  • възможност на потребители да създават и споделят дигитално съдържание произведено от тях;
  • участие във форумите и коментарите на сайтовете на "Уебкафе" ЕАД;
  • създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до зоните на сайтовете на "Уебкафе" ЕАД изискващи регистрация;
  • получаване на е-мейл - бюлетини от регистрираните Потребители на сайтовете на "Уебкафе" ЕАД;
  • получаване на е-мейл и пуш нотификации, за потребителски активности, както и спрямо функционалности за регистрирани потребители използващи сайтовете на "Уебкафе" ЕАД;

1.10. На сайтовете от групата на "Уебкафе" ЕАД може да присъстват и услуги предлагани от партньори на "Уебкафе" ЕАД. "Партньор" е всяко лице, с което "Уебкафе" ЕАД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги, включително чрез изпращане на търговски съобщения до посочените от потребителите електронни адреси.

(B) промени в условията за ползване

1.11. "Уебкафе" ЕАД може да промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и продължавайки да използвате сайтовете на "Уебкафе" ЕАД, вие се съгласявате с всички промени.

1.12. Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия, са неприемливи за вас, моля не използвайте сайтове на "Уебкафе" ЕАД.

(C) Промени в сайтовете на "Уебкафе" ЕАД

1.13. "Уебкафе" ЕАД може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на сайтовете си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

(D) Регистрация

1.14. Някои части от сайтовете на "Уебкафе" ЕАД изискват регистрация от потребителите. Попълвайки регистрационната форма и въвеждайки е-мейл адреса си и парола ще се счита, че сте приели тези условия за ползване. Също така, абонирайки се, за която и да е от нашите е-мейл услуги се счита, че сте приели тези условия за ползване.

1.15. Ако сте регистриран потребител, на които и да е от сайтовете на "Уебкафе" ЕАД трябва да прочетете нашите условия за поверителност, които са неразделна част от тези условия за ползване.

1.16. Когато се регистрирате, за да ползвате услугите на конкретен сайт, вие се регистрирате, като частно лице, потребител на сайтовете на "Уебкафе" ЕАД. Достъпа до зоните на сайтовете изискващи регистрация се осъществява чрез потребителското ви име и парола генерирани по време на регистрационния процес, за съответния сайт.

1.17. Регистрирайки се за конкретен сайт от сайтовете на групата на "Уебкафе" ЕАД вие си създавате индивидуален потребителски профил чрез, които получавате достъп до зоните изискващи регистрация за конкретния сайт. Във вашия профил, вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.

1.18. "Уебкафе" ЕАД ви позволява достъп до регистрационните зоните на сайтовете на "Уебкафе" ЕАД при условие, че:

(i) Е-мейл адреса, потребителското ви име и паролата ви за достъп са персонални и не се използват от никой друг за достъп до регистрационните зони за конкретен сайт от сайтовете на групата на "Уебкафе" ЕАД.

(ii) Няма да правите нищо, което да помогне всеки, които не е регистриран потребител, да получи достъп до зоните на сайтовете на "Уебкафе" ЕАД изискващи регистрация.

(iii) Няма злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти, за конкретен сайт, злоупотребяващи с функционалностите на сайтовете от групата на "Уебкафе" ЕАД, или с други потребители, нито да се опитвате да представите себе си като друг потребител.

1.19. Когато се регистрирате в даден сайт на "Уебкафе" ЕАД вие давате своето съгласие "Уебкафе" ЕАД в качестовто си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва ваши лични данни, доброволно предоставени от вас. С акта на регистрация вие давате своето съгласие "Уебкафе" ЕАД да получавате информационни бюлетини от сайтовете на групата под формата на електронни съобщения, СМС и други подобни на доброволно посочените от вас електронни адреси, телефони и други. При всяко подобно уведомяване "Уебкафе" ЕАД ще Ви предоставя възможност да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин.

1.20. Вие също така разбирате и се съгласявате, че услугите предоставяни от "Уебкафе" ЕАД за регистрирани потребители могат също да съдържат определени комуникации от "Уебкафе" ЕАД, като съобщения свързани с услуги предоставяни от "Уебкафе" ЕАД, административни съобщения и корпоративния нюзлетър на "Уебкафе" ЕАД. И тези комуникации се считат за част от използването на услугите на "Уебкафе" ЕАД и вие не сте в състояние да се отпишете да не ги получавате.

E) Оборудване

1.21. Вие сте отговорни за осигуряването на обурудване (хардуер и/или софтуер) чрез което да имате достъп до услугите на "Уебкафе" ЕАД, както и че този достъп може да Ви въвлича в разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори). "Уебкафе" ЕАД не носи отговорност за тези. Вие носите отговорност за всички подобни разходи (такси), включително и тези, свързани с излагане или доставка на реклами.

F) Промени и блокиране на съдържанието и рекламите

Като потребител, Вие нямате право да използвате услугите и сайтовете на "Уебкафе" ЕАД чрез софтуери, приложения или чрез мрежови модификации, които водят до промени в сайта, включително, но не и ограничено до съдържанието, рекламите и дизайна. Това включва и съгласие от Ваша страна, че няма да използвате услугите и сайтовете на "Уебкафе" ЕАД с какъвто и да е софтуер блокиращ или ограничаващ излъчването на реклами.

2. Общо и потребителско съдържание

2.1 Съдържание генерирано от потребители на сайтовете на "Уебкафе" ЕАД

2.1.1 Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или по друг начин да публикувате в сайтовете на "Уебкафе" ЕАД клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

2.1.2 Бъдете учтиви, с използването на сайтовете на "Уебкафе" ЕАД вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите потребители използвайки клеветнически и/или вулгарен език или съзнателно да нарушавате дискусиите с поварящи се съобщения, безсмислени съобщения или "спам".

2.1.3 Използвайте уважаващ език. Като при всяка общност онлайн дискусиите процъфтяват само когато нашите потребители се чувстват добре дошли и в безопасност. Вие се съгласявате да не използвате език, които обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и други подобни. Омразната реч от всякъкъв вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от услугите на сайтовете на "Уебкафе" ЕАД.

2.1.4 Дебатирайте, но не атакувайте. В една общност пълна с мнения и предпочитания, хората винаги се разминават. "Уебкафе" ЕАД насърчава активното дискусии и приветства разгорещен дебат в сайтовете на "Уебкафе" ЕАД. Но лични нападки са пряко нарушение на настоящите Условия за ползване и са основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от функционалностите (услугата) на сайтовете на "Уебкафе" ЕАД.

2.1.5. Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

2.1.6 Вие имате право да използвате сайтовете на "Уебкафе" ЕАД само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин публикувате без изричното изразено писмено съгласие на "Уебкафе" ЕАД материали съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства.

2.1.7 Вие приемате, че съдържането, което публикувате в сайтовете на "Уебкафе" ЕАД (т.е генерирано от потребителите съдържание, включващо, но не ограничаващо се до коментари, ревюта, текст, споделени активности, видео, аудио и снимки, както и компютърен код и апликации) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от "Уебкафе" ЕАД. И вие се отказвате от всякакви права, които може да имате от изменението,промяната или премахването на съдържанието несъгласувано с Вас.

2.2. Наблюдение.

"Уебкафе" ЕАД има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайтовете на "Уебкафе" ЕАД, за да се определи съответствие с тези Условия за ползване и всички оперативни правила, установени от "Уебкафе" ЕАД, за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания на правителството. Въпреки, че "Уебкафе" ЕАД не е задължен да следи, редактира или премахва потребителско съдържание, публикувано или качено в сайтовете от групата, "Уебкафе" ЕАД си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение потребителско съдържание публикувано или качено на сайтовете на "Уебкафе" ЕАД по всяко време и по всякаква причина, и вие носите цялата отговорност за създаването на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано на сайта за своя сметка и разходи.

2.3. Потребителско съдържание, предоставено от вас ще се счита за неконфиденциално и "Уебкафе" ЕАД не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Без да ограничава гореизложеното, "Уебкафе" ЕАД си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. "Уебкафе" ЕАД не е длъжен да ви заплаща за материали, които представяте или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на "Уебкафе" ЕАД.

3. Авторски права.

Авторско съдържание в сайтовете на "Уебкафе" ЕАД

3.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на "Уебкафе" ЕАД и/или намиращи се на сайтовете от групата на "Уебкафе" ЕАД, са собственост на "Уебкафе" ЕАД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

3.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди за "Уебкафе" ЕАД и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.

3.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. "Уебкафе" ЕАД си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

3.4. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайтовете на "Уебкафе" ЕАД, включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на "Уебкафе" ЕАД, е забранено.

3.5. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и други подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайт от групата на "Уебкафе" ЕАД, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на "Уебкафе" ЕАД за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

4. Съдържание предоставено от трети страни.

4.1. "Уебкафе" ЕАД е разпространител (и не е издател) на съдържание предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители на "Уебкафе" ЕАД, са тези на съответните автори (и) или дистрибутор (и), а не на "Уебкафе" ЕАД. "Уебкафе" ЕАД, нито какъвто и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел. (Виж точка 6 по-долу за разпоредбите, уреждащи ограничаването на пасивите и изключване на отговорност на гаранция.)

4.2. В много случаи, съдържанието което е на разположение чрез сайтовете на "Уебкафе" ЕАД представлява становищата и преценките на съответния потребител или доставчик на информация, не по договор с "Уебкафе" ЕАД. "Уебкафе" ЕАД нито подкрепя, нито е отговорно за точността и надеждността на което и да е становище, консултативна помощ или изявлението направено в сайт на "Уебкафе" ЕАД от трета страна. При никакви обстоятелства "Уебкафе" ЕАД не ще носи отговорност за вредите, причинени от вашето ползване или разчитане на информацията, получена чрез сайтовете на "Уебкафе" ЕАД. "Уебкафе" ЕАД не носи отговорност за действия или бездействие от ваша страна въз основа на информацията, която е представена на сайтовете на "Уебкафе" ЕАД. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайтовете на "Уебкафе" ЕАД. Моля да потърсите съвет от специалисти, в зависимост от случая, по отношение на оценката на всяка конкретна информация, мнение, съвет или друго съдържание.

5. Публикуване на съдържание

5.1. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайтовете на "Уебкафе" ЕАД.

5.2. Това означава, че вие се съгласявате, че вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че вие имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограничение в принт и електорнен формат.

5.3. Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и вие няма да получите възнаграждение дори и ако материалите ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка с "Уебкафе" ЕАД за това.

5.4. Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайтовете на "Уебкафе" ЕАД, като можем да премахваме тези материали от сайтовете на "Уебкафе" ЕАД по всяко време.

5.5. Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали, но ние може да променяме или изтриваме коментари, които вие представяте заедно със самите материали.

5.6. ВАЖНО: Вие или собственикът на текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали притежавате правата върху тези изпратени до нас материали и вие сте свободни да препубликувате тези материали, където вие или собственикът на материалите желаете под каквато и да е форма.

6. Реклами и промоции

6.1. Може да виждате рекламни материали, публикувани от трети страни в сайтовете на "Уебкафе" ЕАД. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват в сайтовете на "Уебкафе" ЕАД, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

6.2. Ако искате да рекламирате в сайтовете на "Уебкафе" ЕАД, посетете https://webcafe.bg, за повече информация.

7. Лични данни

7.1 "Уебкафе" ЕАД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

7.2. "Уебкафе" ЕАД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

7.3. "Уебкафе" ЕАД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

7.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до "Уебкафе" ЕАД на посочения адрес или e-mail за контакти.

8. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност.

8.1. "Уебкафе" ЕАД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайтовете на "Уебкафе" ЕАД. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на "Уебкафе" ЕАД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

8.2. "Уебкафе" ЕАД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

8.3. "Уебкафе" ЕАД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

8.4. "Уебкафе" ЕАД не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайтовете от групата на "Уебкафе" ЕАД. Но "Уебкафе" ЕАД си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

8.5. "Уебкафе" ЕАД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

9. Обезщетения.

9.1. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите "Уебкафе" ЕАД, неговите дъщерни фирми и техните директори, ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от вас или Вашия профил на сайтовете от групата на "Уебкафе" ЕАД.

10. Прекратяване.

10.1. Ако поради някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията поставяни от тях, можем да прекратим достъпа до регистрационите зони на някои или на всички от сайтовете на "Уебкафе" ЕАД незабавно и без предварително да ви уведомяваме за това.

10.2. Прекратяване на регистрацията.

Ако искаме да прекратим регистрация Ви в някои от сайтовете на "Уебкафе" ЕАД, ще го направим, като ви изпратим уведомителен е-мейл за прекратяване на регистрацията ви. Вашия регистрационнен е-мейл, потребителско име и парола ще станат невалидни незабавно. Генерираното от вас съдържание ще бъде запазаено за разумен срок от време като ще Ви бъде дадена възможност да си го изтеглите.