Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Политика за поверителност и защита на личните данни на "Уебкафе" ЕАД

Последна промяна: 16.03.2020

"Уебкафе" ЕАД е публично търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131387286, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Стара планина " 3, тел.: +359 88 754 8300, електронна поща: info@webcafe.bg, интернет страница: www.webcafe.bg.

Дружеството притежава и управлява медийните сайтове: webcafe.bg, mamamia.bg, chronicle.bg и chr.bg.

С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни "Уебкафе" ЕАД отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и опциите, които притежавате във връзка с използването на предоставените от вас лични данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Терминология:

"Лични данни" представлява всяка информация, чрез която физическо лице се идентифицира или може да бъде идентифицирано;

"Субект на данни" е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация;

"Обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

"Администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. Администратор на личните данни е "Уебкафе" ЕАД;

"Обработващ лични данни" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора. Под "обработващ лични данни" в настоящата политика се има предвид служител на "Уебкафе" ЕАД;

"Уебкафе" ЕАД обработва лични данни при използване на някой от управляваните от дружеството уеб сайтове. Личните данни, които са обект на обработката от дружеството се предоставят директно от вас или се събират автоматично.

Правното основание, въз основа на което "Уебкафе" ЕАД обработва лични данни е даденото от ваша страна доброволно съгласие. Във връзка с целите, посочени по-долу, вие следва да дадете изрично съгласието си за всяка отделна цел посредством отбелязване в поле за отметка (CheckBox), което се появява като квадратна кутийка с придружаващ я текст. Когато е направен избор, се появява отметка в кутийката, с оглед на което вие вече сте дали съгласието си вашите лични данни да бъдат обработвани от "Уебкафе" ЕАД. Когато не е направен избор, кутийката е празна. Имайте предвид, че има случаи в които съгласието ви е задължителна предпоставка за регистрация в съотвения сайт от групата на "Уебкафе" ЕАД.

Лични данни, които вие предоставяте:

Личните данни, които предоставяте директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Предоставянето на личните ви данни при използването на сайтовете не е задължително, освен ако желаете да си направите доброволна регистрация.

Личните данни, които събираме при извършена от вас доброволна регистрация са: е-мейл, парола, прякор, име и фамилия, образование, длъжност, местопребиваване, пол и дата на раждане. Част от данните представлява задължителна информация, която следва да посочите, за да може да си направите регистрация в и чрез която може да бъдете идентифициран лично.

Когато предоставяте публично лична информация в сайтовете ни, например чрез коментари, следва да имате предвид, че тя може да бъде видяна от други посетители на същите сайтове и ние нямаме възможност да предотвратим по-нататъшното й използване от тях.

Целите на събирането на посочените лични данни са описани по-долу в настоящата политика за поверителност и защита на личните данни.

Как използваме социалните медии?

Използваме социалните медии по различни начини. От една страна ги използваме, за да промотираме нашата дейност, продукти и услуги, както и за да рекламираме, подобрим и администрираме своите собствени услуги.

Интеграция с приставки на социални медии. Интегрирали сме приставки на социални медии в нашите сайтове. Това означава, че когато кликнете върху един от тези бутони (като бутона "харесва ми" на Facebook), споделяме част от информацията ви с доставчика на съответната социална медия. Ако в този момент сте вписани в профила си в съответната социална медия, доставчикът на медията може да свърже тази информация с Вашия профил в социалната медия и евентуално да покаже вашите действия на профила Ви, правейки ги видими за останалите потребители, с които сте свързани.

Други услуги и функции, свързани със социални медии. Може да интегрираме още услуги, свързани със социални медии (като съобщения в социални медии), чрез които да общувате с нас или с ваши познати във връзка с нашите услуги. Може също да поддържаме профили в социални медии и да предлагаме приложения на сайтовете на различни социални медии. Всеки път, когато се свържете с нас чрез социална медия, доставчикът на съответната социална медия може да ви позволи да споделяте информация с нас. Ако изберете да споделяте, ще бъдете общо уведомени от доставчика коя информация ще бъде споделяна. Например, когато се вписвате в своя профил посредством профила си в социална медия, определена информация (както е било разрешено от доставчика на социалната медия) може да бъде споделена с нас. Това може да включва вашия адрес, възраст или профилни снимки, запазени във вашия профил.

Лични данни, които се събират автоматично:

Когато посещавате някоя от уеб страниците ни, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не ви идентифицира лично.

Обобщена информация - Log Files - както много други сайтове ние получаваме информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:

Бисквитки ("Cookie'): това е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе на взаимодействието с наш или друг сайт.

Повече информация за "cookie" можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html

Използваме следните типове "бисквитки":

(1) Бисквитки за статистики, които анонимно запомнят компютъра или мобилното ви устройство, когато посещавате нашите уебсайтове. Те следят начина на търсене и ни помагат да изградим профил за това как нашите читатели използват уебсайта. Можем да използваме тази информация, за да показваме реклами, които биха могли да ви представляват особен интерес на наши и други уебсайтове.

(2) Бисквитки за услуга, които ни помагат да направим нашите уеб сайтове възможно най-ефективни. Те дават възможност да се запомни регистрацията и данните за вход, да се запазят предпочитаните ви настройки.

(3) Рекламни и аналитични бисквитки на трети страни, които се поставят от името на независими рекламодатели, които рекламират на нашите сайтове. Тези "бисквитки" могат да бъдат поставени в рекламата или на други места в нашите сайтове. Тези "бисквитки" са анонимни - не могат да ви идентифицират. Те се използват за статистически анализ, като позволяват на рекламодателя да преброи колко хора са видели неговата реклама или са я видели повече от веднъж. Те също така могат да позволят на рекламодателя да приспособява рекламата към Вас, когато посещавате други уебсайтове.

(4) Нямаме достъп до "бисквитки" на трети страни, а организациите на трети страни нямат достъп до нашите. Организациите на трети страни, които поставят бисквитки, имат собствени строги правила за поверителност.

Уеб указателите (Web beacons) са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните "бисквитки" ("cookies"). Повече информация за уеб указателите можете да намерите на: http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html

"Уебкафе" ЕАД си запазва правото да позволява на компании като трета страна да показват реклами или набират информация за сайтове от групата като записват информация от бисквитки или уеб указатели от Вашия компютър.

Цели на обработка на личните ви данни:

"Уебкафе" ЕАД обработва личните ви данни само за целите, описани по-долу:

 • За регистрация и управление на профила Ви, включително, за да ползвате услуги, изискващи регистрация в нашите сайтове и комуникация с вас, включително, но не само при раздаване на награди в игри, за разрешаване на спорове и отстраняване на проблеми.
 • За измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение в сайтовете на "Уебкафе" ЕАД с цел подобряване на нашите продукти.
 • За маркетингови цели, включително персонализирани реклами, които са свързани с търговската дейност на "Уебкафе" ЕАД.
 • Да ви изпращаме маркетингови съобщения и информация от наше име или от името на трети страни.
 • Да ви информираме по е-мейл за важни промени свързани с Общите ни условия и/или Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Разпознаване и събиране на IP адреса позволява:

 • разкриване на идентичността на потребители в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите условия;
 • анализ на трафика към сайтовете и предпазване от злонамерени атаки;
 • да ви покажем реклама свързана с Вашата локация или сервизна информация, като прогнозата за времето, за населеното място, в което се намирате или за най-близкото до него;
 • удостоверяване на валидността на "харесвания" в игри организирани от "Уебкафе" ЕАД.

Oбработване на лични данни на лица под 16 години:

Разбираме значението на това да се предприемат допълнителни предпазни мерки за защита на неприкосновеността и безопасността на децата. Съобразно с това, деца на възраст под 16 години нямат право да си създават профили в сайтовете на "Уебкафе" ЕАД без изричното съгласие на свой родител/настойник. Ние ще изтрием всеки акаунт в "Уебкафе" ЕАД, който е създаден от дете на възраст под 16 години без разрешение на родител/настойник, в най-кратък срок, след като сме информирани за това.

Ако сте на възраст под 16 години, моля, не изпращайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други. В случай, че научим, че сме събрали лична информация от дете на възраст под 16 години без съгласието на родител/настойник, ще изтрием тази информация възможно най-бързо. Ако смятате, че може да имаме информация от или за дете под 16 години, моля, свържете се с нас на контактите, посочени по-долу.

Какво правим, за да защитим личните ви данни:

Ние полагаме сериозни усилия, за да гарантираме сигурността на нашите уебсайтове. Данните, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет). SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет.

Паролата, която предоставяте при регистрацията си в уебсайтовете ни, е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашата лична информация.

Запазването на поверителността и сигурността на личната ви информация е с най-висок приоритет и ограничаваме достъпа до нея само на онези служители на "Уебкафе" ЕАД, които трябва да влязат в контакт с нея, за да изпълнят своята роля и да дадат възможност на услугите ни да ви бъдат предоставени. Ние ще запазим Вашата информация поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.

Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира ефективното функциониране на нашите уебсайтове. В общия случай , съхраняваме вашите лични данни докато съществува вашият профил в даден сайт или докато вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното ви съгласие за това.

Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство.

Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

Вашите права и възможности във връзка с обработване на личните ви данни:

Разполагате с определени права съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас, а именно:

 1. Оправомощени сте да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните ви данни и друго;
 1. Имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;
 2. По всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните ви данни, което сте предоставили в предходен момент. В този случай, оттеглянето на съгласието ви за използването или обработването на личните ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяни от горепосочените сайтове;
 3. Ако прецените, че не желаете "Уебкафе" ЕАД да обработва личните ви данни, вие имате право да бъдете "забравени", т.е. можете по всяко време да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:

4.1. личните ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

4.2. в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните ви данни;

4.3. ако личните ви данни се обработват незаконосъобразно;

4.4. в случай че сте възразили срещу обработването на личните ви данни;

4.5. други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

 1. В редица случаи Вие имате право да поискате вместо изтриване на данните ограничаване на обработването на личните ви данни;
 2. Право на възражение пред "Уебкафе" ЕАД срещу обработването на личните ви данни при наличие на законово основание за това;

Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на следния електронен адрес: office@wmg.bg, изпратено от регистрационния ви имейл адрес, съдържащо най-малко следното:

 1. потребителско име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

Освен горепосочените права "Уебкафе" ЕАД ви дава право да извършвате сами някои от следните промени във връзка с обработването на личните ви данни, а именно:

 • В потребителския си профил може сами да редактирате и изтривате лични данни, които не за задължителни за ползването на сайта и не желаете да бъдат публично достояние;
 • Можете да управлявате предпочитанията си за абонаменти от настройките на потребителския си профил, както и да се откажете от получаването на конкретен e-mail бюлетин чрез избор на опцията за отписване в края на всеки получен e-mail.

Полезна информация:

Има редица полезни инструменти и ресурси, които можете да използвате, за да контролирате поверителността си онлайн, например чрез онлайн избора си или инициативата за мрежова реклама http://www.youronlinechoices.com/bg/.

Особено препоръчваме да се запознаете с функциите и настройките за поверителност на браузъра, който използвате.

На следния адрес можете да откриете много полезна информация за онлайн поведенческа реклама и защита на личните данни в Интернет http://www.youronlinechoices.com/bg/.

За да научите повече как ние ползваме трета страна за събиране и използване на информация върху страниците от групата на "Уебкафе" ЕАД моля, посетете следните страници:

https://www.gemius.com/privacy-policy.html

http://www.google.bg/privacypolicy.html

Google, като трета страна в ролята на доставчик, използва "бисквитки" за показването на реклами на сайтовете на "Уебкафе" ЕАД. Можете да смените предочитанията си за сайта от тук.

С помощта на "бисквитката" DART Google ви показва реклами въз основа на посещенията както в сайтовете на "Уебкафе" ЕАД, така и на други сайтове в интернет.

Вие можете да откажете използването на "бисквитката" DART, като посетите страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.

Повече информация: https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100557

Повече информация за защита на лични данни, може да получите на сайта на Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1115

Връзка с нас:

В случай че имате въпроси, коментари или оплаквания във връзка с настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни или в случай че желаете да упражните правата си или да актуализирате предоставените лични данни, моля да се свържете с нас чрез email на следния адрес: info@webcafe.bg.

Можете да се свържете с "Уебкафе" ЕАД и писмено на следния адрес: гр. София, ул. "Стара планина " 3.