Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Над 9000 деца у нас са извършили престъпления през 2019 г.

Над 9000 деца у нас са извършили престъпления през 2019 г. Снимка: iStock

Общо 9 167 малолетни и непълнолетни са водени на отчет в детските педагогически стаи у нас заради извършени противообществени прояви и престъпления през 2019 г. Това е 69 повече спрямо 2018 г. или ръст от 0,8%, показват изнесените данни от Националния статистически институт.

Според тях 79,4% от тези случаи са на непълнолетни лица между 14- и 17-годишна възраст, а останалите 20,6% са малолетни между 8 и 13 години. 7331 случая (80%) са момчета, а 1836 са момичетата, водени на отчет в ДПС за миналата година. Близо половината - 48,1% от всички случаи жеят в криминогенна среда.

Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица през 2019 г. е 1 379 на 100 000 души от средногодишното население на възраст между 8 и 17 години, показват още статистиките.

Броят на новите случаи на непълнолетни и малолетни, заведени на отчет в ДПС за миналата година, е 3101 - 33,8% от всички случаи. 3/4 от новите регистрирани са непълнолетни. Като положителна новина може да се отчете, че броят на новите случаи е с 10,8% по-нисък от този за 2018 г.

Междувременно от отчета през 2019 г. са снети 2774 малолетни и непълнолетни лица - 30.3% от водените на отчет през годината. Основната причина (в 52,6% от случаите) за това е поправяне в поведението, като това е установено за 1459 деца. Други 1237 (44,6%) са махнати от отчет заради навършване на пълнолетие, а 78 лица (2,8) по други основания.

За извършени противообществени прояви през 2019 г. през ДПС са преминали 6700 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 4767 (71,1%), а момичетата са 1933 (28,9%). В сравнение с 2018 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви намалява със 166 лица, или с 2,4%.

Най-голям дял от противообществените прояви се пада на бягството от дома или от специализирана институция - 1183 лица (17,7%); "прояви на насилие и агресия" - 716 (10,7%); "употреба на психоактивни вещества" - 643 лица (9,6%); "повреждане на обществена и/или частна собственост" - 503 лица (7,5%); "непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място" - 446 лица (6,7%).

Сред другите обществено значими противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни през годината, са "тормоз" - 333 лица (5%); "скитничество" и "просия" - общо 168 лица (2,5%).

През 2019 г. общо 4943 малолетните и непълнолетните лица са преминали през ДПС за извършени престъпления.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Извършители на кражби са 2 653 лица, или 53,7% от всички лица, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти - 36% (954 лица), на кражби от домовете - 22,1% (587 лица), на взломни кражби - 12,9% (342 лица).

През миналата година в ДПС са регистрирани 1280 пострадали от престъпления деца на възраст 8 - 17 години, от които 506, или 39,5%, са момичета. Малолетни са 542 лица (42,3%), а непълнолетни - 738 (57,7%).

През 2019 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 5 661 възпитателни дела, от които 4 124 (72.8%) са по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 5 090, като от тях в срок до един месец са решени 2 799 дела, или 55%. Прекратени на различни основания са 583 дела (10.3% от образуваните възпитателни дела). В края на 2019 г. 250 дела са останали несвършени.

През 2019 г. местните комисии към ДПС са наложили 8120 възпитателни мерки на 5773 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 6353 общественоопасни деяния.

В най-честия случай наложената мярка е била предупреждение - в 3678 случая (45,3%); след това е "поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател" - 1602 случая (19,7%); "поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи" - 1080 случая (13,3%); "задължаване да участва в консултации, обучения и програми" - 666 случая (8,2%); "предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца" - 248 случая (3,1%); "настаняване във ВУИ" - 74 лица на възраст 8 - 17 години (0,9%).

През 2019 г. 7319 деца са преминали през съществуващите на територията на страната консултативни кабинети и други помощни органи към местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Организирани са 2 137 тематични кампании за превенция, в които са обхванати 231 792 лица.

През 2019 г. е осъществявана превантивна възпитателна дейност с 1 767 деца, живеещи в криминогенна и/или конфликтна среда, а обществените възпитатели са работили с 5543 малолетни и непълнолетни.

Най-четените