Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

НСИ: 21,6% от населението на България е над 65 години

През миналата година всички области в страната имат отрицателен естествен прираст Снимка: БГНЕС
През миналата година всички области в страната имат отрицателен естествен прираст

Националният статистически институт (НСИ) публикува доклад за демографската ситуация в страната през 2019 г., според който процесът на намаляване и застаряване на населението продължава и се задълбочава дисбалансът в териториалното разпределение на населението.

Към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2018 г. населението на страната е намаляло с 48 557 души.

В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 504 088, или 21.6% от населението на страната. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете (жени над 65 г. са 25% от хората на тази възраст за сметка на 17.9% мъже), като разликата се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Населението в трудоспособна възраст към края на миналата година е 4 156 000 души, или 59.8% от населението на страната, като мъжете са 2 180 000, а жените - 1 976 000. През 2019 г. броят на трудоспособното население намалява с почти 45 000 души или с 1.1%, спрямо предходната година.

Освен това, според доклада за миналата година, в градовете живеят 5 125 407 души, или 73.7%, а в селата - 1 826 075 души. Това са 26.3% от населението на страната.

Снимка: Национален статистически институт

През 2019 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 128 179 лица. Най-голям относителен дял сред преселващите се са на възраст между 20 и 39 години (30.9%), следвани от тези под 20 г. (24.9%). Най-много хора са се преместили да живеят от един град в друг - 38%, от град в село - 27.4% и от село в град - 24.1%.

Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия (20.3%), Обединеното кралство (17.7%) и Италия (13.5%), сочи още докладът на НСИ. През 2019 г. 39 941 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина, а 37 929 души са променили обичайното си местоживеене в чужбина и са дошли в България. Най-висок е делът на дошлите от Турция (38.6%), Руската федерация (9.1%) и Германия (6.6%).

Други изводи от доклада са, че намалява броят живородени деца, както и коефициентът на обща раждаемост.

Снимка: Национален статистически институт

През 2019 г. в страната са регистрирани 61 538 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им е намалял с 659. 

Намалява детската смъртност, както и броят починали хора, но нараства коефициентът на общата смъртност. През 2019 г. живота си за загубили 108 083 души (спрямо предходната година броят им намалява с 443), а коефициентът на обща смъртност е 15.5‰. За сметка на това се наблюдава увеличаване на очакваната средна продължителност на живота.

През 2019 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст (коефициентът на естествен прираст общо за ЕС през 2018 г. е минус 0.6‰). С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (-2.0‰) и Сливен (-2.9‰).

Анализът на НСИ показва също увеличен брой сключени граждански бракове, но и увеличение в броя на разводите.

Най-четените