Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Най-добрите университети в България за 2016 г.

Най-добрите университети в България за 2016 г. Снимка: Getty Images

Софийският универсистет "Св. Климент Охридски" остава най-доброто висше учебно заведение в страната и през 2016 г. Това показват данните от обновената рейтингова система на университетите в България.

Най-ниска безработица (под 1%) и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование (над 90%) се наблюдават сред завършилите професионалните направления „Медицина", „Фармация", „Дентална медицина" и „Военно дело".

Най-висока безработица е регистрирана сред завършилите професионалното направление „Социални дейности" (5,46%). Най-ниско е приложението на придобитото висше образование сред завършилите Туризъм (19,29%), показва анализът на данните от годишното издание.

Най-високи средни доходи получават студентите с диплома по „Информатика и компютърни науки", „Математика", „Проучване и добив на полезни изкопаеми", „Обществено здраве", „Комуникационна и компютърна техника", „Военно дело", „Металургия", „Фармация", „Медицина" и „Електротехника, електроника и автоматика".

Завършилите „Информатика и компютърни науки" в Софийския университет „Св. Климент Охридски" и „Администрация и управление" в Американския университет - Благоевград, се отличават със среден месечен облагаем доход от над 3000 лева.

Ето и кои са най-добрите университети в страната според рейтинговата система за 2016 г.

Администрация и управление

1. Американски университет в България - Благоевград
2. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
3. Академия на Министерството на вътрешните работи - София, и Университет за национално и световно стопанство - София (с равен брой точки)

Архитектура, строителство и геодезия

1. Университет по архитектура, строителство и геодезия - софия
2. Академия на Министерството на вътрешните работи - София
3. Нов български университет - София

Биологически науки

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
3. Тракийски университет - Стара Загора

Биотехнологии

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Химикотехнологичен и металургичен университет - София
3. Университет по хранителни технологии - Пловдив

Ветеринарна медицина

1. Лесотехнически университет - София
2. Тракийски университет - Стара Загора

Военно дело

1. Военна академия "Г. С. Раковски" - София
2. Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна
3. Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново

Горско стопанство

1. Лесотехнически университет - София

Електротехника, електроника и автоматика

1. Технически университет - София
2. Химикотехнологичен и металургичен университет - София
3. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София, и Технически университет - Варна (с равен брой точки)

Енергетика

1. Технически университет - София
2. Университет по хранителни технологии - Пловдив
3. Технически университет - Варна

Животновъдство

1. Аграрен университет - Пловдив, и Трайкийски университет - Стара Загора (с равен брой точки)

Здравни грижи

1. Медицински университет - Плевен и Медицински университет - София (с равен брой точки)
2. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, Медицински университет - Пловдив, Русенски университет "Ангел Кънчев", Софийски университет "Св. Климент Охридски" (с равен брой точки)
3. Тракийски университет - Стара Загора

Изобразително изкуство

1. Национална художествена академия - София
2. Нов български университет - София
3. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив

Икономика

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Американски университет в България - Благоевград
3. Университет за национално и световно стопанство - София

Информатика и компютърни науки

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Американски университет в България - Благоевград
3. Нов български университет - София

История и археология

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Нов български университет - София
3. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Комуникационна и компютърна техника

1. Технически университет - София
2. Технически университет - Варна
3. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София

Математика

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Технически университет - София
3. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Материали и материалознание

1. Химикотехнологичен и металургичен университет - София
2. Технически университет - Габрово
3. Русенски университет "Ангел Кънчев"

Машинно инженерство

1. Технически университет - София
2. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София
3. Русенски университет "Ангел Кънчев"

Медицина

1. Медицински университет - София
2. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, и Медицински университет - Пловдив (с равен брой точки)
3. Медицински университет - Плевен

Металургия

1. Химикотехнологичен и металургичен университет - София

Музикално и танцово изкуство

1. Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София
2. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
3. Нов български университет - София

Науки за земята

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София
3. Лесотехнически университет - София

Национална сигурност

1. Академия на Министерството на вътрешните работи - София
2. Военна академия "Г. С. Раковски" - София
3. Нов български университет - София

Обществени комуникации и информационни науки

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Американски университет в България - Благоевград
3. Нов български университет - София, и Университет по библиотекознание и информационни технологии (с равен брой точки)

Обществено здраве

1. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна и Медицински университет - София (с равен брой точки)
2. Медицински университет - Пловдив
3. Медицински университет - Плевен

Общо инженерство

1. Технически университет - София
2. Химикотехнологичен и металургичен университет - София
3. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

Педагогика

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Тракийски университет - Стара Загора
3. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Педагогика на обучението по...

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София
3. Национална спортна академия "Васил Левски" - София и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" (с равен брой точки)

Политически науки

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Американски университет в България - Благоевград
3. Университет за национално и световно стопанство - София

Право

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Университет за национално и световно стопанство - София
3. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

1. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

Психология

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Нов български университет - София
3. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Растениевъдство

1. Аграрен университет - Пловдив
2. Лесотехнически университет - София
3. Тракийски университет - Стара Загора

Растителна защита

1. Аграрен университет - Пловдив
2. Лесотехнически университет - София
3. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Религия и теология

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
3. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Социални дейности

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Нов български университет - София
3. Тракийски университет - Стара Загора

Социология, антропология и науки за културата

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Нов български университет - София и Университет за национално и световно стопанство - София (с равен брой точки)
3. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Спорт

1. Национална спортна академия "Васил Левски" - София

Стоматология

1. Медицински университет - София
2. Медицински университет - Пловдив
3. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Театрално и филмово изкуство

1. Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София
2. Нов български университет - София
3. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Теория и управление на образованието

1. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
2. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
3. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Теория на изкуствата

1. Нов български университет - София

Транспорт, корабоплаване и авиация

1. Технически университет - София
2. Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново
3. Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна

Туризъм

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Икономически университет - Варна, Университет по хранителни технологии - Пловдив, Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград (с равен брой точки)
3. Международно висше бизнес училище - Ботевград, Нов български университет - София (с равен брой точки)

Фармация

1. Медицински университет - София
2. Медицински университет - Пловдив
3. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Физически науки

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
3. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Филология

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и Нов български университет - София (с равен брой точки)
3. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Философия

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
3. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Химически науки

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
3. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Химични технологии

1. Химикотехнологичен и металургичен университет - София
2. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
3. Русенски университет "Ангел Кънчев"

Хранителни технологии

1. Университет по хранителни технологии - Пловдив
2. Технически университет - София
3. Тракийски университет - Стара Загора

Тагове: икономика, медицина, мон, енергетика, транспорт, психология, училище, су, софийски университет, туризъм, унсс, философия, технически университет, социология, биотехнологии, математика, право, стоматология, социални дейности, кандидат-студенти, пловдивски университет, изобразително изкуство, горско стопанство, педагогика, министерство на образованието и науката, американски университет, металургия, фармация, великотърновски университет, университет по библиотекознание и информационни технологии, тракийски университет, политически науки, академия на мвр, животновъдство, минно-геоложки университет, медицински университет, военно дело, администрация и управление, ветеринарна медицина, здравни грижи, нов български университет, лесотехнически университет, университет за национално и световно стопанство, химикотехнологичен и металургичен университет, университет по хранителни технологии, академия за музикално танцово и изобразително изкуство, русенски университет, военна академия "г. с. раковски", рейтингова система на висшите училища 2016, кои са най-добрите университети в българия 2016, биологически науки, електротехника електроника и автоматика, кандидатстудентски изпити, история и археология, комуникационна и компютърна техника, материали и материалознание, машинно инженерство, музикално и танцово изкуство, науки за земята, обществени комуникации и информационни науки, общо инженерство, растениевъдство, растителна защита, религия и теология, антропология и науки за културата, театрално и филмово изкуство, теория и управление на образованието, корабоплаване и авиация, филология, химични технологии, хранителни технологии

Най-четените