Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Новият данък МПС: Какво и защо се променя?

Ще се повиши или ще поевтинее данъкът ви? Снимка: Getty Images
Ще се повиши или ще поевтинее данъкът ви?

Нови данъци за автомобилите ще влязат в сила от 2019 г., ако бъдат приети предложените промени в закона за местните данъци и такси с пакета на Бюджет 2019.

Това, което се променя, е самият начин, по който се определя данъкът върху автомобила. За първи път във формулата се включва и т.нар. екологичен компонент, който ще дава предимство на по-чистите модели.

Регулацията би следвало да доведе до намаляване на данъка за коли, произведени по-скоро и отговарящи на висок Euro-стандарт за ограничаване на вредните емисии. Данъкът за най-старите коли може да се повиши с до 30%. Според данни на Пътна полиция - 1,8 милиона МПС-та, регистрирани в България, са на възраст над 20 години.

Как се изчисляваше данъкът досега и как се променя от 2019?

Данъкът върху автомобилите спада към местните данъци, като размерът му до голяма степен зависи от решението на общинските съвети по места. Законът за местните данъци и такси дава само рамката, в която общините могат да определят размера му.

Електрическите автомобили са освободени от данък.

Досега леките коли с двигатели с вътрешно горене се облагаха по формулата:

Размер на данъка = Ставка на база мощност на двигателя х Коефициент според възрастта на автомобила

Законът определя границите, в които Общинските съвети могат да поставят ставката за мощността на двигателите, като ги разделя на 5 категории:

Съответно, всяка община може сама да реши колко точно да облага жителите си, които са регистрирали автомобилите си на нейна територия. Ако вземем за сравнение София и Видин, се вижда, че в столицата ставките се доближават до долната граница, докато една от най-бедните общини в страната е заложила на законовия минимум за всички категории при определянето на данъка.

Вторият компонент - възрастта на колата - досега действаше на принципа "колкото по-евтина и стара е колата, толкова по-нисък данък ще плаща собственика й".

Например, ако сте притежател на 20-годишен автомобил с 100 kW (около 136 к.с.) мощност на двигателя и сте го регистрирали в София, годишният ви данък би бил:

(1,38 лв. * 100) * 1 = 138 лв.

Ако имате чисто нов SUV с 210 kW (285.6 к.с.) мощност на двигателя, данъкът ви в София би бил:

(1,54 лв. * 210) * 2,8 = 905,52 лв.

Очевидно, принципът е преди всичко социално-, а не екологично-ориентиран - т.е. изхожда се от идеята, че икономическата активност и мобилността на хората с най-ниски доходи е по-важна от съображението за евентуалните вреди върху околната среда от ползването на кола с нисък екостандарт.

Как се променя данъкът сега?

Новата формула за изчисляване на данъка е резултат от коригирането на имуществения с екологичен компонент.

Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя х коефициент за възрастта на колата. Този път обаче е направено по-детайлно разграничение на категориите "мощност" и "възраст":

Отново - ставката за мощност ще варира според населеното място, в което е регистрирано МПС-то. Ако новите промени влязат в сила, всички 265 общини в България ще трябва да преразгледат наредбите си за местните данъци и такси, за да определят нови данъци.

Да приемем, че хипотетично техните съотношения се запазят на същото ниво. 20-годишният градски автомобил със 100 kW двигател ще плаща отново по 1,38 лв. на киловат, а чисто новият SUV - около 2 лева (съотносимо като пропорция в сравнение със сегашния размер).

Съответно, първият компонент от данъка им ще изглежда така:

при старата кола -> 1,38 лв. * 100 kW * 1 = 138 лв.
при новата кола -> 2 лв. * 210 kW * 2.3 = 966 лв.

Той, съответно, ще се умножи по екологичния компонент, който се определя от категорията на автомобила. Емисионните стандарти всъщност определят допустимите лимити на вредни газове, на които новопроизведените автомобили в ЕС имат право.

Автомобилът, произведен през 1998 г., отговаря на стандарта Euro 2, докато новият SUV влиза в най-високата категория Euro 6.

И така, хипотетичният годишен данък МПС ще бъде следният:

при старата кола -> 138 лв. * 1,10 = 151,80 лв. минимум (165,6 лв. максимум)

при новата кола -> 966 лв. * 0,40 = 386,4 лв. минимум (579,6 лв. максимум)

Мотивите на правителството за промяната в концепцията са свързани с идеята за стимулиране на извеждането от експлоатация на най-старите автомобили и замяната им с по-нови и по-екологични модели. Посочва се, че автомобилите над 20 години са ненадеждни, изискват големи разходи за поддръжка и причиняват големи замърсявания на въздуха с вредни емисии.

Отпада предвиденото облекчение за МПС с действащ катализатор поради въвеждането на системата за еко-категорията на колите. Мотивът е, че установяването на наличието на катализатора е трудно, с него се спекулира с цел намаляване на данъка, а замърсяващият автомобил продулжава да не отговаря на екологичните норми.

Промените са част от пакета с ново данъчно законодателство, който влиза в процедурата на Бюджет 2019. Всичко това предстои да бъде внесено за обсъждане в Народното събрание до седмици и да се приеме до края на годината.

   

Най-четените