Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Преброяване 2021: Къде живеят най-много образовани и най-много неграмотни българи

2021 г. показва рекорд по отношение на броя на висшистите у нас Снимка: iStock
2021 г. показва рекорд по отношение на броя на висшистите у нас

От Националния статистически институт продължават да публикуват информация от проведеното през миналата година преброяване. Сега от НСИ публикуват доклад за Социално-икономически характеристики на населението към 7 септември 2021 година, в който подробно е разгледан въпросът с образованието и грамотността на българите.

Според публикуваните данни към 7 септември миналата година образованието в страната се подобрява до рекордни нива, откакто в България се провеждат преброявания.

НСИ отчита, че броят на завършилите висше образование е около 1 560 000 души, което на практика означава, че 25,5% от населението са висшисти. За сравнение през 2011 г., когато е предишното преброяване, делът на висшистите е 19,6%.

Образователна структура на населението на 7 и повече навършени години по години на преброяванията Снимка: НСИ
Образователна структура на населението на 7 и повече навършени години по години на преброяванията

Броят на лицата с начално и без образование пък достига 666 700 души, което е спад с 2,8% спрямо предишното преброяване от 2011 г. като в сравнение с предходното преброяване относителният им дял намалява с 2,8 процентни пункта.

Най-голям сега остава делът на хората със средно образование - 47,1% при 43,4% през 2011 г.

От НСИ посочват, че за се наблюдава увеличение в разликата между завършилите висше образование и по пол. Относителният дял на жените с висше образование достига 29,3%, а на мъжете - 21,5%, като в сравнение с 2011 г. се увеличава съответно със 7 и 4,8 процентни пункта.

Значителни са различията и в образователната структура на лицата по местоживеене. Докато относителният дял на лицата с висше образование в градовете е 31,2%, то в селата делът на висшистите достига 10,2% - три пъти по-малко.

В регионален аспект най-висок е относителният дял на хората с висше образование в столицата София - 43,6%, следвана от областите Варна (30,7%) и Пловдив (25,2%), а най-нисък е в областите Кърджали (14%), Търговище (15,5%) и Разград (15,7%).

Относителен дял на населението на 7 и повече навършени години с висше образование по области към 7 септември 2021 година Снимка: НСИ
Относителен дял на населението на 7 и повече навършени години с висше образование по области към 7 септември 2021 година

Към 7 септември 2021 г. лицата са със завършена най-висока степен на средно образование са 2 695 800.

От тях 33,6% са завършили общообразователни (гимназиални) програми, а 66,4% - професионални програми, включващи придобиването на втора или трета степен на професионална квалификация, или еквивалентните в миналото техникуми и средни политехнически училища (СПТУ).

Професионалното средно образование е по-разпространено при мъжете (57,2%) отколкото при жените (42,8%). Програми за професионално обучение след средно образование (IV степен професионална квалификация) са завършили 78 900 лица, а 103 800 лица са със завършен първи гимназиален етап на средното образование.

Продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или без образование. Завършилите начално образование са 353 500 души; започналите, но незавършили начално образование са 271 700, а тези, които никога не са посещавали училище са 41 600.

Спрямо 2011 г. относителните дялове от населението на 7 и повече навършени години намаляват съответно с 2,0, 0,3 и 0,5 проценти пункта.

В регионален аспект най-нисък е делът на лицата с начално и по-ниско образование в областите Габрово (7,4%), Перник (8%) и в столицата София (8,1%), а най-висок е в областите Сливен (20,4%), Кърджали (14,6%) и Силистра (14,3%).

Относителен дял на населението на 7 и повече навършени години с начално и пониско образование по области към 7 септември 2021 година Снимка: НСИ
Относителен дял на населението на 7 и повече навършени години с начално и пониско образование по области към 7 септември 2021 година

Интересни данни има и относно грамотността на населението, която се дефинира като умението да се чете и пише - традиционен въпрос в преброяванията на населението.

Докато през 1893 г. 80,1% от населението на 9 и повече навършени години е било неграмотно, този дял спада до 1,3% през 2021 г. Спрямо 2001 г. намалението на дела на неграмотните е 0,4 процентни пункта.

Делът на неграмотното население е по-висок в селата (2,3%) отколкото в градовете (0,9%). Най-висок е относителният дял на неграмотните в областите Сливен (5,0%), Кърджали и Ямбол с по 2,6%, а най-нисък е в област София (столица) - 0,4%.

Към 7 септември 2021 г. 951,6 хил. лица, или 14,6% от населението на страната, са били записани във формалната образователна система за придобиване на образователна степен и/или степен на професионална квалификация.

Извън участие в образователния процес са 24 913 деца в задължителната училищна възраст (7 - 15 години).

---
Присъединете се към групатa Webcafe.bg във Facebook за свежи истории през целия ден:

   

Най-четените