Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Извод след одит на Сметната палата: Архитектурното културно наследство е в опасност

Извод след одит на Сметната палата: Архитектурното културно наследство е в опасност Снимка: Webcafe.bg

Дейностите по опазване и поддържане на обектите на архитектурно наследство в градовете не са ефективни. Нито тези на Министерството на културата, нито тези на Националния институт за недвижимо културно наследство.

Това е изводът след одит, извършен от Сметната палата за това как се е изпълнявала тази дейност в периода от 1 януари 2015 г. до 30 юни 2018 г.

Едно от нещата, които стават ясни от него, е, че за тези 3 години не е осъществяван мониторинг на състоянието на недвижимото културно наследство. Изключение са само няколко обекта от световно значение - старинният град в Несебър, Мадарският конник, Рилският манастир и Ивановски скални църкви.

До одита на Сметната палата се е стигнало заради публикациите и репортажите за разрушаването на старинни къщи и сгради и замяната им с нови строежи, които често нямат общо с архитектурната среда.

Предмет на проверката са били създадените условия за изпълнение на дейностите по опазване и поддържане на недвижими културни ценности – архитектурни обекти в градска среда, дейностите по идентифициране, деклариране и предоставяне на статут, мониторингът и контролът.

При одита са констатирани няколко пропуска. Първо, липсва национална стратегия за развитието на културата, в която да се определят стратегически цели за опазване на културното наследство. Не са приети всички подзаконови нормативни актове, предвидени в Закона за културното наследство, макар законът да е приет преди 9 години.

Второ, няма актуални данни за недвижимите културни ценности. Информацията за тях не е била събирана, обобщавана и анализирана системно. 14 780 от архитектурно-строителните недвижими културни ценности са декларирани, без да им е предоставен статут на културна ценност, без да са изучени задълбочено и да е направена оценка на качествата им.

Трето, липсва ресурсна обезпеченост - не са осигурени необходимите като количество и качество човешки ресурси. На един експерт в Националния институт за недвижимо културно наследство се падат средно по над 3000 обекта. Същевременно недостатъчно е и финансирането. Като пример се посочва, че заделените по бюджета на културното министерство средства за програма "Опазване на недвижимото културно наследство" са едва 14 на сто от необходимите.

Четвърто, има слабости при управление на дейностите - пропуски в регламентацията на процедурите, липса на определени срокове, липса на планиране на дейностите и пр.

15 препоръки са дадени на министъра на културата и 6 препоръки на директора на Националният институт за недвижимо културно наследство като резултат от одита. Те са за подобряване на дейностите по опазване на културното наследство.

---
Присъединете се към групатa Webcafe.bg във Facebook за свежи истории през целия ден:

   

Най-четените