Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Работодателите искат спешни действия за промяна на цените на тока

Работодателите искат спешни действия за промяна на цените на тока Снимка: iStock

Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати писмо до министър-председателя на Република България Стефан Янев с искания за спешни действия по отношение цените на тока. Според АОБР на нашия пазар се създава системен дефицит, провокиран от ограниченото предлагане.

В този смисъл работодателите обявиха започването на поетапно изключване на производствени мощности, считано от 0.00 ч. на 4-ти август 2021 г. като остават в готовност за протести.

Ето и целият текст на писмото, изпратено до премиера от АОБР:

"УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Системно на пазара на електроенергия в България се създава дефицит, в най-голяма степен провокиран от ограничено предлагане.

През последните дни, от 1-ви август 2021 г., ситуацията се задълбочи негативно и придоби обем, който влошава драматично конкурентните позиции на фирмите и особено на индустриалните потребители на електроенергия в България в контекста на общоевропейския пазар, което е недопустимо и безотговорно поведение на компетентните институции.

Средната базова цена на активна електроенергия, пазар "ден напред" по данни на "Българска независима енергийна борса" ЕАД за периода е 130,95 Евро/МВтч, а за утре, 4-ти август 2021 г. е 169,10 Евро/МВтч, (през следобедните часове преминавайки границата от 200 Евро/МВтч).

За сравнение, цените на електроенергията в България за периода превишават тези на основните експортни пазари на българска индустриална продукция (Германия, Италия, Франция, Австрия) с над 50%, като средното превишение за утре надминава 70% !!!

Енергоинтензивните индустриални консуматори съобразяват заявките си, отчитайки и климатичните условия, търговската активност и високите нива на енергопотребление, но поведението на държавни и общински дружества, включително неадекватно преценени периоди за изпълнение на ремонтни програми провокират системно изкривяване на пазара.

Вместо адекватни мерки, в момента:

  • мощностите на държавното дружество ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД са натоварени под 25% - при липса на технически, ресурсни и организационни пречки за пълноценно натоварване;
  • в пълен капацитет е износът на електроенергия към Гърция - директен и индиректен (през Република Северна Македония);
  • липсва достатъчен капацитет за интеграция с общоевропейския електроенергиен пазар през Румъния, Унгария, Чехия и Словакия.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Като отговорни, национално представени работодателски организации, многократно сме сигнализирали и предупреждавали за потенциалните рискове пред пазара на електроенергия в България. Уви, премината е вече граница на търпимост и след обсъждане с ръководствата на основни енергоинтензивни дружества, наши членове, Ви информираме, че започваме поетапно изключване на производствени мощности, считано от 0.00 ч. на 4-ти август 2021 г.

Настояваме, чрез оперативните възможности на институции, като Министерство на енергетиката, "Български енергиен холдинг" ЕАД, "Електроенергиен системен оператор" ЕАД и при съгласуване с регулаторните органи, да предприемете нужните спешни и адекватни мерки за:

  • осигуряване на пълноценна натовареност на държавното дружество ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД;
  • временно ограничаване на износа на електроенергия - впрочем, Гърция вече имаше такива действия по отношение трансграничния си обменен капацитет с Италия;
  • подкрепа на засегнатите енергоинтензивни индустриални потребители, с оглед обективната им невъзможност да функционират поради неадекватни и непазарни институционални решения - отбележете, че търсенето и предлагането на електроенергия на пазар "ден напред" не формира равновесни цени единствено пред агрегираните криви, но и при ограниченията, в резултат на пазарни обединения, а това е извън възможностите за управление и планирано поведение на българските недържавни стопански субекти.

Тъй като очевидно отговорните институции и техните ръководители показват неспособност да се справят със ситуацията, следва Вие като принципал да изискате незабавни оставки и да осигурите ресурси, вкл. кадрови, с които да се справите с възникналите проблеми пред българския бизнес за осигуряването на достатъчно енергия за нормалното функциониране на българската икономика.

Заявяваме категорична готовност за организиране на национални протестни действия, с които да защитим интересите на стотиците хиляди, работещи в индустриалния сектор в България.

В очакване на Вашата спешна реакция оставаме,

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, /П/ Председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България

РАДОСВЕТ РАДЕВ, /П/ Председател на УС на Българска стопанска камара

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ, /П/ Председател на УС на Българска търговско-промишлена палата

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ, /П/ Председател на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2021 Г."

 

Най-четените