Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Здравето на българите: Раждаемостта намалява, но сме първи по смъртност в ЕС

Броят на починалите за 2022 г. е по-нискък от този през 2021 г.
Броят на починалите за 2022 г. е по-нискък от този през 2021 г.

Министерският съвет прие Годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите на страната за 2022 г., съобщават от правителствения пресцентър.

Според данните в доклада през миналата година остава тенденцията за намаляване на раждаемостта, като броят на живородените деца намалява с 2082 в сравнение с 2021 г.

Същевременно коефициентът на общата раждаемост (8,8%) е повишен в сравнение с 2021 г. (8,5%) и доближава нивото на показателя за Европейския съюз (8,7%).

Един от негативните изводи в доклада е, че България продължава да е страната с най-висок коефициент на общата смъртност сред страните от ЕС, въпреки че през 2022 г. се наблюдава намаление спрямо предходната година - 18,4 на 1900 души при 21,7% за 2021 г. и 11,5% средно за ЕС.

Като основна причина за намаляване на високата смъртност е посочено затихването на пандемията от COVID-19, от която в България през 2022 г. са починали 9000 души при 27 588 души за 2021 г.

Структурата на смъртността по причини се промени след появата на COV1D-19, който през 2021 г. беше за второ място като причина за смърт.

През 2022 г. обаче смъртността от COVID-19 намаля и вече заема трета позиция като причина за смърт (7,6%) след болестите на органите на кръвообращението (59,8%) и новообразуванията (13,7%).

Положителен момент в случая е, че нивото на детската смъртност (4,8%) намалява значително в сравнение с 2021 г. (5,6%), като през 2022 г. то бележи най-ниското си регистрирано равнище до момента.

Въпреки това то продължава да е по-високо в сравнение със средното за ЕС (3.2%).

В структурата на умиранията при децата, до 1-годишна възраст по причини най-голям е броят на починалите поради някои състояния, възникващи през перинаталния период, вродените аномалии, деформации и хромезомни аберации, болести на дихателната система и на органите на кръвообращението, обуславящи 32,4% от всички умирания в тази възраст.

През 2022 г. за първи път през последните години се наблюдава увеличение на заболеваемостта от злокачествени новообразувания - 405,8% за годината при 392,3% за 2021 г., 399,3% за 2020 и 434,9% за 2019 г.

Най-висока е заболеваемостта от рак на млечната жлеза при жените (92,2 %), рак на храносмилателните органи (90,2 %) и рак на мъжките полови органи (81,4%).

В България през последните години се наблюдава трайна тенденция за намаляване на заболеваемостта от активна туберкулоза от 39,1 на 100 000 през 2006г. до 11,9 на 100 000 през 2022 г.

В доклада са представени и дейностите по опазване на общественото здраве, държавния здравен контрол, изпълнението на имунизационния календар на страната, програмите, проектите и плановете в областта на общественото здраве.

Разгледани са рисковите фактори, свързани с начина на живот като тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене и намалена двигателна активност, чието високо ниво е пряко обвързано с високото ниво на заболеваемостта и смъртността от хронични незаразни болести.

От данните и анализите се налага изводът, че състоянието на общественото здраве и здравето на гражданите не е на необходимото ниво, в сравнение с данните за други страни.

Сериозно предизвикателство остават хроничните незаразни болести, които са основна причина за смърт и намалена работоспособност.

С оглед на това е необходимо провеждането на целенасочени политики по отношение на промоцията, профилактиката и ранната диагностика на тези заболявания, на комплексни политики за повишаване на качеството на живот и благосъстояние на хората като усилията трябва да бъдат подкрепени от икономически, социални, образователни и други мерки, както и от личните усилия на хората за подобряване на своя начин на живот и ограничаване на вредните навици. 

Най-четените