Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

"УниКредит Булбанк" излиза на загуба за пръв път от 1999 г. насам

И какво означава това според анализа на колегите от Money.bg
И какво означава това според анализа на колегите от Money.bg

Най-голямата кредитна институция у нас за последните години - "УниКредит Булбанк", е излязла на загуба през първото тримесечие на 2020 г. Това се вижда от публикувания от БНБ анализ за резултатите на банките през периода.

Макар това да не е много голяма за размерите ѝ загуба - 11.74 млн. лева (при 21.12 млрд. лева активи и 2.83 млрд. лева капитал), самия факт, че "УниКредит Булбанк" излиза на загуба си струва отбелязването, посочват колегите от Money.bg.

От 1999 г., когато БНБ започва да публикува персонализирана статистика за българските банки, Булбанк, а след приватизацията й през 2000 г. - "УниКредит Булбанк", не беше излизала нито веднъж с отрицателен финансов резултат, заемайки челно място по размер на печалбите и на раздадения дивидент. По последните два показателя нейн конкурент и то през последните две-три години се явява само "Банка ДСК".

Затова и излизането на загуба сега може да се приема за важен знак, отбелязват в свой анализ колегите от Money.bg.

"Когато лидерът на един стратегически важен за стабилността на държавата сектор като банковия покаже уникален и то негативен резултат, това е повод да потърсим причините за него. Така както бе през 2012-а със загубата на ОББ от близо 41 млн. лева заради ударно заделяне на провизии, с "Райфайзенбанк (България)" през 2013-а - загуба от 43.59 млн. лева пак поради същата причина, и с "Банка Пиреос (България)" през 2015-а - загуба от 134.5 млн. лева, отново заради пълно провизиране на кредитния портфейл", пишат от изданието.

Междувременно от "УниКредит Булбанк" обясняват за регистрираните загуби с "промяната в макроикономчиеския сценарий, след настъпване на кризата, причинена от Covid-19".

"В съответствие с груповата политика, през първото тримесечие на годината банката е осчетоводила цялата сума на годишната вноска за Фонда за гарантиране на влоговете и цялата сума на годишната вноска за Фонда за възстановяване и преструктуриране на банките. Това се прави всяка година. Във финансовите резултати отражение е намерила и промяната в макроикономчиеския сценарий, след настъпване на кризата, причинена от Covid-19", пишат те в коментар по темата.

На практика това означава, че вноските на банката за двата фонда са обърнали финансовия ѝ резултат от положителен в отрицателен, което може да означава две неща.

От една страна, приходите на банката от нейната традиционна дейност - лихви, такси и комисионни - са намалели до такава степен, че буквално могат да бъдат "изядени" от две вноски, а от друга - че след като тези еднократни плащания към двата фонда са осчетоводени през първото тримесечие, през второто банката би трябвало отново да регистрира резултат на печалба. 

Според официалните съобщения на Фонда за гарантиране на влоговете Управителният му съвет определя индивидуалните вноски на банките до 1 май, което означава, че тези суми би трябвало да станат ясни едва през второто тримесечие, но да приемем, че това е досадна подробност.

За да се оцени реалното състояние на ситуацията, по-важното е да се види как се движат финансовите резултати на "УниКредит Булбанк" през първото тримесечие на 2020-а в сравнение със същия период на 2019 година.

Според данните, за първото тримесечие на 2020 г. има намаление в нетния приход от лихви с 6.45 млн. лева (6.7%) и на такси и комисионни - с 5.73 млн. лева (9.9 процента). Паралелно с това общият нетен оперативен доход на банката се свил с 33.25 млн. лева - с близо 25.75%, което означава, че има спад и при други оперативни приходи, за сметка на ръст в някои от разходите на банката.

В същото време парите за административни разходи са се увеличили с 6.02 млн. лева или с 10.53%, а за обезценка (провизиране) на проблемни вземания ръста е с 16.08 млн. лева или с 54.23 процента.

За да може да се направи сравнително безпристрастна оценка на тези резултати, е добре да се види как те стоят на общия фон на показателите на финансово кредитната ситема за първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г.

Данните показват, че за този интервал от време банковата система отчита ръст на нетните приходи от лихви с 6.7%.

При нетните постъпления от такси и комисионни има намаление с 0.1%. Поради по-добро представяне на други приходни пера обаче общият нетен оперативен доход на банковия сектор през първото тримесечие е нараснал с 5.2% в сравнение със същия период на 2019-а.

Административните разходи на сектора са нараснали с 3.76%, а тези за обезценка - с 54.23 процента. Вижда се, че като оперативни резултати "УниКредит Булбанк" се представя под средното ниво.

Разбира се това е поправимо, ако се дължи на еднократни фактори, което лесно ще разберем когато се появят резултатите за деветте месеца на годината.

Тези към полугодието едва ли ще са показателни заради възможни изкривявания, породени от регулативните облекчения, свързани с икономическата криза и карантинните мерки, завършва анализът на Money.bg.

 

Най-четените