Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Населението на България продължава да се топи

Населението продължава да остаеява, като лицата, навършили 65 години, са 20% от населението на страната Снимка: Sofia Photo Agency
Населението продължава да остаеява, като лицата, навършили 65 години, са 20% от населението на страната

Населението на страната продължава да намалява и застарява, показват данни на Националния статистически институт за населението в България. В края на 2014 година у нас има 7 202 198 души. За година хората в страната са намалели с 43 479 души, или с 0.6%.

Мъжете продължават да са по-малко от жените - 3 502 015 (48.6%) мъже на 3 700 183 (51.4%) жени. Това означава, че на всеки 1 000 мъже се падат 1 057 жени. Мъжете до 51-годишна възраст са повече от жените, но с нарастването на годините балансът се променя.

Населението продължава да остаеява, като лицата, навършили 65 години, са 20% от хораат в страната. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.2%, а на мъжете - 16.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Процесът на остаряване на населението е характерен за повечето страни в Европейския съюз. В началото на 2014 г. общо за ЕС-28 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 18.5%, или с 0.3 процентни пункта повече спрямо предходната година. Най-висок е този дял в Италия (21.4%), следвана от Германия (20.8%) и Гърция (20.5%). Най-нисък е делът на възрастното население в Ирландия - 12.6%.

Към 31 декември 2014 г. децата до 15 години са 998 196, или 13.9% от общия брой на населението, като спрямо 2013 г. този дял се увеличава с 0.2 процентни пункта, а спрямо 2001 г. - с 1.1 процентни пункта.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18.0%, и Бургас - 15.2% от населението на областта. Общо в шестнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в област Габрово - 11.3%, следвана от област Смолян - 11.5%, и областите Перник и Кюстендил - съответно 11.8 и 11.9%.

Делът на най-младото население в ЕС-28 е 15.6%, като най-нисък е в Германия (13.1%), България (13.9%) и Италия (13.9%), а най-висок е в Ирландия (22.0%) и Франция (18.6%).

Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 42.1 години, а в селата - 46.0 години.

Населението на България е 1.4% от населението на Европейския съюз и нарежда страната на 16-о място по брой на населението непосредствено след Австрия (8 507 хил. души) и преди Дания (5 627 хил. души).

 

Най-четените