Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

"Негативното въздействие върху околната среда се свежда до отговорността на всеки от нас"

Любомир Георгиев от "Девин" ЕАД за иновациите в опаковките и примерът на компанията Снимка: Девин ЕАД
Любомир Георгиев от "Девин" ЕАД за иновациите в опаковките и примерът на компанията

В последните години се говори усилено за опазване на околната среда. Това включва много компоненти, като част от тях са намаляване на вредните емисии във въздуха, рециклиране, грижа за водните басейни, спиране на презастрояването, засаждане на все повече дървета в големите населени места, които да осигуряват кислород...

Списъкът никак не е кратък, но нека се фокусираме върху нещо конкретно - рециклирането.

Всеки ден на улицата подминаваме разноцветните контейнери за разделно събиране на боклук. Това, че често са препълнени, е добър знак, защото все повече хора се ангажират с тази толкова важна кауза за всички нас - да живеем в по-чиста градска среда. В тази "битка" е важен както всеки човек, така и всяка компания. Всички ние делим едно пространство, затова е важно да си подадем ръка и да вървим заедно по пътя на промяната.

Една от компаниите, които дават добър пример в това отношение, е "Девин" ЕАД, водещо име в производството на бутилирана вода. Ето защо обсъдихме темата за рециклирането с Любомир Георгиев - ръководител в отдел "Нови технологии и опаковки" в компанията.

"Разделното хвърляне на боклук е много важно. Нашите продукти са напълно рециклируеми и затова е важно те да бъдат разделно изхвърлени при това на правилното място, с цел отпадъкът, който се получи след това, да бъде лесно рециклируем, да няма допълнително замърсяване, което е голям проблем в България", обяснява Георгиев.

Неговата роля в този процес е голяма. През годините "Девин" ЕАД се доказва като новатор в много от нещата, които въвежда и произвежда. Когато се говори за иновации, се има предвид "оптимизирането и намаляването на грамажа на опаковките, оптимизирането на производството с цел намаляване на разходите". Един много голям фокус, за който се разчита изцяло на Любомир, както той сам посочва.

Снимка: Девин ЕАД

Ето как компанията прибягва към смяна на познатите с години пластмасови опаковки, посочени за един от най-големите виновници в замърсяването на природата. В "Девин" основно се работи с материала ПЕТ (полиетилентерефталат), който на вид не се различава от стандартния материал, от който се произвеждат подобни бутилки на пазара. Освен че е 100% рециклируем, другият голям плюс на ПЕТ е лесното му оформяне, позволяващо честа оптимизация и промяна на дизайна.

Така бутилките могат да бъдат олекотявани, което цели да намали разходите и въздействието върху околната среда.

Тази важна стъпка за "Девин" ЕАД е част от цялостната мисия на компанията - да достигне максималния процент въглеродна неутралност и да се превърне в първата изцяло зелена компания за минерална и изворна вода у нас. Постигат го всички заедно - екипите, които работят в името на по-чиста природа.

Георгиев разказва, че първата стъпка към осъществяването на тази цел е била снабдяването на завода в град Девин с електричество само от възобновяеми енергийни източници.

"В същото време абсолютно всички материали, от които са изработени нашите опаковки, са 100% рециклируеми отново с цел намаляване на нашия екологичен отпечатък върху околната среда. Ето защо важна част от нашата дейност е да поощряваме разделното събиране на опаковките с цел рециклирането на материала", посочва ръководителят на отдел "Нови технологии и опаковки".

Желанието на компанията да бъде в синхрон с околната среда обаче води и до други инициативи. През 2019 г. "Девин" се включва в инициативата на групата Spadel, от която е и част, за опазване на пчелите - 100% BEE FRIENDLY, в партньорство с асоциацията BeeОdiversity. Като част от проекта от "Девин" отглеждат кошери в защитената вододайна зона на изворната вода.

Снимка: Девин ЕАД

"Оказва се, че пчелите са особено чувствителни и са първоизточник, от когото можем да черпим информация без да има абсолютно никакво вмешателство в резултатите за това доколко е чиста околната среда около нашите водоизточници", обяснява Любомир Георгиев.

На всяко тримесечие поленът се събира и се изпраща в лаборатория, където бива анализиран за наличието на пестициди и тежки метали. Годишният доклад за 2020 г. показва пълното отсъствие на такива, което доказва, че вододайната зона е изключително чиста.

Разбира се, правят се и допълнителни анализи, включващи растителното биоразнообразие и състоянието на околната среда, за да се прецени по какъв начин може да се поддържа и обогатява разнообразието от растителни видове.

"Благодарение на полена е установено, че в района на извора се среща и един от защитените растителни видове в Европа, многогодишното тревисто растение обикновено кървавиче (Persicaria bistorta). Този проект ни помага да докажем, че нашата изворна вода произлиза от екологично чист район, както и да го съхраняваме в това състояние", отбелязва Георгиев.

Така чистата изворна вода стига до нас в различни разфасовки, отговарящи и на най-капризните ни нужди. След като изпием водата от бутилката обаче, Любомир подчертава, че е добре да я изхвърлим разделно, а не да я ползваме многократно, тъй като няма достатъчно изследвания, с които да се докаже годността ѝ при такава употреба. Същевременно когато бутилката бъде преработена, ще ѝ бъде вдъхнат нов живот.

Често сме чували, че съхранението на вода в пластмасови опаковка е по-вредно, отколкото в тези от стъкло. На базата на опита си по този въпрос Любомир Георгиев има особено мнение и нарича твърдението мит. Тук е важно да се спазват указанията на производителя, което гарантира, че до срока на годност продуктът е със същите вкусови качества като в началото.

Дали се съхранява в стъкло или както в случая - в материала ПЕТ, според специалиста няма никакво значение за вкусовите характеристики на водата.

Всъщност, наоколо витаят най-разнообразни твърдения в тази посока, които трудно могат да бъдат разпознати като верни или грешни. Затова Георгиев повдига завесата пред най-големите митове за ПЕТ опаковките и обяснява защо не бива да се доверяваме на всичко, което чуем.

"Първото сравнение, което може да направим, е, че една ПЕТ бутилка с вместимост 500 мл тежи в порядъка на 11-12 гр. Същият обем бутилка - стъклена, тежи в порядъка от 300 до 400 гр. От само себе си се вижда, че отпечатъкът върху околната среда при едни и същи обеми бутилки е в пъти повече при стъклената бутилка спрямо ПЕТ, защото за изработването на един и същи обем при ПЕТ бутилките е необходим 11 гр материал, който е природен ресурс, докато при стъклена бутилка трябват 300 гр от друг материал и това пак е природен ресурс", посочва той.

Теглото на опаковките също играе важна роля при транспортирането на продуктите - колкото по-леки са бутилките, толкова по-малко гориво за транспорт се изразходва, а оттам - отпечатъкът върху околната среда на леките ПЕТ бутилки е много по-малък.

Същото сравнение може да се направи и при рециклирането на стъклените бутилки и тези от ПЕТ материал. Първите се нуждаят от много по-висок градус, за да бъдат претопени, както и от големи миялни машини и силни химикали за измиването им.

"Тук бих искал да отбележа, че негативното въздействие се свежда до отговорността на всеки един отделен човек. Това дали е ПЕТ бутилка, или стъклена бутилка - ако аз като личност не поема своята отговорност да я изхвърля разделно там, където трябва, това ще доведе до отрицателно въздействие върху околната среда. Така въпросът се свежда по-скоро до осведомеността на хората и готовността им за правилно събиране и разделяне на отпадъка, било то ПЕТ, стъкло или друго. Това ще помогне за околната среда", обяснява Георгиев.

И тук отново се отваря въпросът защо е толкова важно боклукът да бъде изхвърлян не в общите, а в цветните контейнери. Фокус, върху който "Девин" се стреми на 100%.

Всъщност, неразделянето на отпадъците създава трудност при тяхното преработване, което оскъпява цялостния процес. Според Любомир Георгиев така се завърта порочен кръг, от който няма излизане. Идеята на компанията е в бъдеще да използва именно такъв рециклиран материал за производство на първични опаковки.

"Това също до голяма степен зависи дали първоначалният продукт е правилно изхвърлен, с цел той да се рециклира и да може да се използва отново: да се вдъхне нов живот на нещо, което преди това е било бутилка", казва Любомир.

Индустрията се развива непрекъснато и напоследък доста от големите компании, произвеждащи машини за производство на бутилки и капачки, работят в посока, която да направи двата компонента една обща част. Идеята има за цел да предотврати допълнителното замърсяване на околната среда.

Георгиев споделя, че тази тенденция е застъпена на ниво Европейски съюз, но всичко опира най-вече до нашата лична отговорност. Тя трябва да бъде възпитавана у децата още в най-ранна детска възраст, което става най-лесно чрез игра.

А ако някой около нас не е убеден в идеята защо е толкова важно да изхвърляме боклука си разделно, Георгиев смята, че мнението му може да бъде променено единствено чрез факти. Един от тях е, че ако не го правим, то това ще доведе до разход на големи ресурси на фирмите, които преработват отпадъци.

Резултатът ще бъде много по-високи цени, които държавата трябва да плати за услугата, от което ще последва увеличаването на данък смет, засягащ всички нас. Но не само финансовата част е от значение. Идеята на разделното събиране на боклук е да живеем в по-чиста среда.

"За съжаление в България в това отношение сме много назад като общество в сравнение със западноевропейските държави. И ни предстои много работа", категоричен е специалистът. Работа, в която "Девин" ЕАД вече се включва с всички сили, а резултатите са налице.

   

Най-четените