Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

760 хиляди души е спадът на хората в трудоспособна възраст за 10 г.

България не е била с толкова малко население от Втората световна война Снимка: БГНЕС
България не е била с толкова малко население от Втората световна война

Населението на България се е стопило до 6 519 789 души, сочат окончателните данни от преброяването през 2021 г. обявиха от Националния статистически институт (НСИ).

Данните са към септември миналата година. Според тях населението у нас е намаляло с 844 781 души, или с 11.5%, спрямо предишното преброяване през 2011 г.

Толкова малко жители в България не са преброявани от 1946 г., когато те са били под 7,1 млн. души. Тенденцията на ръст е непрекъсната от началото преброяванията в края на XIX век, но след 1989 г., когато в България има 8.9 млн. души, се обръща.

Резултатите на НСИ показват, че за последните 10 г. средногодишният темп на намаление на година се увеличава от 0.7 през периода 2001 - 2011 г. на 1.2 за периода 2011 - 2021 година.

На отрицателния естествен прираст се дължи близо 60 на сто от спада на хората у нас. За 10 години разликата между раждания и умирания е минус 501 000 души.

Снимка: НСИ

Най-голямо е намалението на броя на населението през 2021 година - 90 317 души. От НСИ не коментират на какво се дължи това, но вероятно може са се обясни с пандемията.

40.7% от стопяването на населението се дължат на външната миграция - напусналите страната са 344 000 души за периода 2011 - 2021 г.

Жените у нас са 3 383 527 (51.9%), а мъжете - 3 136 262 (48.1%), или на 1 000 жени се падат 927 мъже.

Очаквано, продължават изключително негативните тенденции по отношение на възрастовата структура на населението - все по-голямо увеличаване и на абсолютния брой, и на относителния дял на населението на възраст на и над 65 години, и намаляване на броя на хората в останалите групи.

Хората в трудоспособна възраст към септември 2021 г. са 3815 хил. души, или 58.5% от населението на страната. 10 г. по-рано те са били с 16.7% повече, или спадът е от 762 000 човека. Населението над трудоспособна възраст е 1726 хил. души, или 26.5%, а под трудоспособна възраст - 979 хил. души, или 15%.

Хората на 65 и повече навършени години са 1 532 667 души, или 23.5% от населението на страната. Спрямо предходното преброяване ръстът е с 12.6%, или 171 27.

Населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години е 4 069 400 души, или 62.4%. Спрямо 2011 г. намалява с 958 501, или с 19.1%.

Делът на най-младото население се увеличава от 13.2% през 2011 г. на 14.1%, но като абсолютен брой и там има намаление - децата от 0 - 14 намаляват от 975 хил. през 2011 г. на 918 хил. през 2021 г., или с 5.9%.

Снимка: НСИ

Общият коефициент на възрастова зависимост e 60.2, т.е. на 100 души във възрастовата група 15 - 64 години се падат 60 лица под 15 и на 65 и повече години. За сравнение, през 2011 г. това съотношение е било 46.5. Това означава, че увеличението на тежестта върху хората активна възраст продължава да расте.

В регионален аспект делът на най-възрастното население варира от 19.6% за област София-град до 31.5% за област Видин. В столицата е най-висок и делът на населението в активна възраст - 65.8% от хората.

Най-висок много младо население има в областите Сливен (18.7%), Бургас (15.3%) и Ямбол (15.0%), а най-малко са те в Смолян (11.0%), Видин (11.5%) и Габрово (11.7%).

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27.3%, а на мъжете - 19.4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години, а след това се увеличават броят и относителният дял на жените.

Процентно намалението на хората в градовете и селата е почти съпоставимо. 257 градовете у нас, а селата - 5 000 села. В градовете живеят 4 782 064 души, или 73%, а в селата - 1 737 725 души, или 26% от населението. За 10 г. населението в градовете е намаляло с 556 хил., или с 10.4%, а в селата с 289 хил., или 14 на сто.

С население над 100 хил. души са шест града - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. В тях живее 34.5% от населението на страната.

Най-малкият град е Мелник с 161 души, а най-голямото село е Лозен - с население 6 471 души.

И в шестте статистически района населението намалява, но най-голямо е относителното намаление в Северния централен (-18.7%) и Северозападния (-18.5%), а най-малко в Югозападния (- 5.1%).

Снимка: НСИ

За 10 г. намалява населението във всички области, като най-голям е спадът във Видин (-25.4%), Смолян (-20.9%) и Добрич (-20.8%). Най-малка загуба на население има в областите София (-1.3%) и София-област (-6.3%).

99.1% от населението на страната е с българско гражданство. Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно в страната, са 10 549. Преобладаващата част от тях са граждани на Германия, Гърция, Италия, Полша и Румъния.

Гражданите на трети страни са 49 453, като 35.3% от тях са граждани на Руската федерация, следват Украйна, Обединеното кралство, Турция и Сирия.

 

Най-четените