Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

СУ обяви допълнителен прием за 1200 незаети места

СУ обяви допълнителен прием за 1200 незаети места Снимка: Getty Images

Софийският университет "Св. Климент Охридски" търси 1200 студенти, с които да попълни незаетите места в предварително обявения прием.

800 от вакантните позиции са субсидирани от държавата, а другите 400 са за обучение срещу заплащане. Сред специалностите на СУ, в които още се набират кандидат-студенти, са "Политология", "Философия", "История", "Българска филология", "Математика и информатика", "Статистика", и др.

30 места в редовната форма все още са празни в специалност "Медицина", 27 места - в задочната форма на "Право".

Към края на август са запълнени изцяло местата по държавна поръчка в специалностите „Психология", „Английска филология", „Китаистика", „Японистика", „Южна, Източна и Югоизточна Азия", „Компютърни науки", „Софтуерно инженерство", „Информационни системи", „Туризъм", „Право" (редовна форма), „Международни отношения", „Комуникационен мениджмънт", „Музикални медийни технологии и тонрежисура", „Графичен дизайн", „Физическо възпитание и спорт", „Икономика и финанси", „Стопанско управление", „Счетоводство, финанси и дигитални приложения" (на английски език), „Журналистика", „Връзки с обществеността", „Книгоиздаване".

За всички незаети места в редовна и в задочна форма, субсидирани от държавата, и за незаетите места за обучение срещу заплащане, Софийският университет обявява допълнителен прием при следния график:

От 9 до 13 септември 2019 г. е срокът за подаване на документи за участие в допълнителния прием.

На 14 септември 2019 г. ще се проведат допълнителни изпити по физика и по теология.

Класирането ще бъде обявено на 17 септември 2019 г., а записването на новоприетите студенти ще бъде на 18, 19 и 20 септември 2019 г.

Допълнителен прием за 800 места, субсидирани от държавата, е обявен за следните специалности:

„Философия" - 15 места в редовна форма на обучение; „Политология" - 5 места в редовна форма; „Публична администрация" - 4 места в редовна форма; „Културология" - 11 места в редовна форма; „Библиотечно-информационни науки" - 6 места в редовна форма; „Европеистика" (с английски език) - 5 места в редовна форма; „Европеистика" (с френски език) - 1 място в редовна форма; „Европеистика" (с немски език) - 1 място в редовна форма; „Европеистика" (с испански език) - 1 място в редовна форма; „Публични информационни системи" - 4 места в редовна форма; „Философия" (на английски език) - 8 места в редовна форма; „История" - 21 места в редовна форма и 12 места в задочна форма; „Археология" - 9 места в редовна форма; „Етнология и културна антропология" - 9 места в редовна форма; „История и география" - 8 места в редовна форма; „Архивистика и документалистика" - 20 места в редовна форма и 7 места в задочна форма; „История и философия" - 9 места в редовна форма; "Хебраистика" - 4 места в редовна форма; „История и чужд език (английски език/френски език) - 16 места в редовна форма; „Социални дейности" - 10 места в редовна форма; „Неформално образование" - 6 места в редовна форма и 4 места в задочна форма; „Българска филология" - 15 места в редовна форма; „Славянска филология" - 17 места в редовна форма; „Руска филология" - 8 места в редовна форма; „Немска филология" с избираем модул „Скандинавски езици" - 6 места в редовна форма; „Френска филология" - 14 места в редовна форма; „Италианска филология" - 10 места в редовна форма; „Испанска филология" - 8 места в редовна форма; „Португалска филология" - 8 места в редовна форма; „Класическа филология" - 4 места в редовна форма; „Унгарска филология" - 7 места в редовна форма; „Румънска филология" - 9 места в редовна форма; „Тюркология" - 7 места в редовна форма; „Иранистика" - 10 места в редовна форма; „Индология" - 8 места в редовна форма; „Арменистика и кавказология" - 9 места в редовна форма; „Африканистика" (на английски език) - 12 места в редовна форма; „Математика и информатика" - 18 места в задочна форма; „Статистика" - 20 места в редовна форма; „Физика" - 4 места в редовна форма и 6 места в задочна форма; „Инженерна физика" - 2 места в редовна форма и 4 места в задочна форма; „Физика и математика" - 4 места в редовна форма и 3 места в задочна форма; „Астрофизика, метеорология и геофизика" - 8 места в редовна форма и 3 места в задочна форма; „Физика и информатика" - 4 места в редовна форма; „Комуникации и физична електроника" - 1 място в редовна форма; „Квантова и космическа теоретична физика" - 1 място в редовна форма; „Фотоника и лазерна физика" - 4 места в редовна форма; „Оптометрия" - 5 места в редовна форма и 5 места в задочна форма; „Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език) - 4 места в редовна форма; "Компютърно инженерство" - 4 места в редовна форма; „Учител по природни науки в основна степен на образованието" - 5 места в редовна форма; „Химия" - 4 места в задочна форма; „Химия и английски език" - 4 места в редовна форма; „Химия и информатика" - 5 места в редовна форма; „Екохимия" - 8 места в редовна форма; „Компютърна химия" - 6 места в редовна форма; „Ядрена химия" - 5 места в редовна форма; „Инженерна химия и съвременни материали" - 2 места в редовна форма; „Биология" - 3 места в редовна форма и 10 места в задочна форма; „Молекулярна биология" - 10 места в редовна форма; „Екология и опазване на околната среда" - 15 места в редовна форма и 11 места в задочна форма; „Биотехнологии" - 8 места в задочна форма; „Биология и химия" - 12 места в редовна форма; „География и биология" - 7 места в редовна форма; „Биомениджмънт и устойчиво развитие - 17 места в редовна форма; „Биология и английски език" - 13 места в редовна форма; „Агробиотехнологии" - 19 места в редовна форма; „География" - 10 места в редовна форма и 6 в задочна форма; „Геология" - 11 места в редовна форма; „География и английски език" - 14 места в редовна форма; „Право" - 27 места в задочна форма; „Теология" - 20 места в редовна форма и 10 в задочна форма; „Религията в Европа" - 8 места в редовна форма и 7 места в задочна форма; "Предучилищна и начална училищна педагогика" - 6 места в редовна форма; „Предучилищна педагогика и чужд език" - 2 места в редовна форма; „Начална училищна педагогика и чужд език" - 4 места в редовна форма; „Социална педагогика" - 9 места в редовна форма; „Специална педагогика" - 2 места в редовна форма; „Логопедия" - 5 места в редовна форма; „Музика" - 2 места в редовна форма; „Изобразително изкуство" - 4 места в редовна форма; „Медийна педагогика и художествена комуникация" - 6 места в редовна форма; „Медицина" - 30 места в редовна форма и „Медицинска сестра" - 5 места в редовна форма.

Допълнителен прием за 480 места за обучение срещу заплащане е обявен за следните специалности:

„Философия"; „Социология"; „Политология"; „Публична администрация" „Културология"; „Библиотечно-информационни науки"; „Европеистика" „Публични информационни системи"; „Философия" (на английски език); „История"; „Археология"; „Етнология и културна антропология", „История и география"; „Архивистика и документалистика"; „История и геополитика на Балканите"; „История и философия"; „Хебраистика"; „История и чужд език"; „Педагогика"; „Социални дейности"; „Неформално образование"; „Българска филология"; „Славянска филология"; „Руска филология"; „Балканистика"; „Немска филология" с избираем модул „Скандинавски езици"; „Френска филология"; „Италианска филология"; „Испанска филология"; „Португалска филология"; „Класическа филология"; „Унгарска филология"; „Новогръцка филология"; „Румънска филология"; „Тюркология"; „Иранистика"; „Физика", „Инженерна физика"; „Ядрена техника и ядрена енергетика"; „Физика и математика" „Астрофизика, метеорология и геофизика"; „Физика и информатика"; „Медицинска физика"; „Комуникации и физична електроника"; „Фотоника и лазерна физика" „Оптометрия"; „Физика на ядрото и елементарните частици" (на английски език); „Компютърно инженерство"; „Учител по природни науки в основна степен на образованието"; „Химия"; „Химия и английски език"; „Химия и информатика"; „Екохимия"; „Компютърна химия"; „Ядрена химия"; „Инженерна химия и съвременни материали"; „Биология"; „Молекулярна биология"; „Екология и опазване на околната среда"; „Биотехнологии"; „Биология и химия"; „География и биология"; „Биомениджмънт и устойчиво развитие"; „Биология и английски език"; „Агробиотехнологии"; „География"; „Геология"; „Туризъм"; „Регионално развитие и политика"; „География и английски език"; „Геопространствени системи и технологии"; „Международни отношения"; „Икономика и финанси" (с английски език); „Икономика и финанси" (с френски език); „Стопанско управление" (с английски език); „Стопанско управление" (с немски език); „Стопанско управление" (с френски език); „Счетоводство, финанси и дигитално приложение (на английски език); „Теология"; „Религията в Европа"; „Предучилищна педагогика и чужд език"; „Начална училищна педагогика и чужд език"; „Социална педагогика"; „Специална педагогика"; „Логопедия"; „Медийна педагогика и художествена комуникация"; „Физическо възпитание и спорт"; „Медицинска сестра"; „Медицинска рехабилитация и ерготерапия".Най-четените