Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Броят на браковете у нас расте, а на разводите намалява

За една година населението на България е намаляло с над 51 хил. души Снимка: Гого Кехайов
За една година населението на България е намаляло с над 51 хил. души

През 2017 г. в България е регистриран 13-годишен връх на сключените бракове. За сметка на това намаляват разводите у нас. Това показва изследване на Националния статистически институт (НСИ) за демографските процеси през изминалата година.

Данните на националната статистика показват, че за 2017 г. у нас са регистрирани общо 28 593 брака, което е с 1790 повече спрямо 2016 г.

Коефициентът на брачност е 4% на 1000 души, което е най-високото ниво от 2005 г., когато коефициентът е 4,3%. Три четвърти от всички регистрирани бракове са сред населението в градовете, уточняват от НСИ.

През 2017 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31,4 и 28,4 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0,3 години както за мъжете, така и за жените.

За 87,1% от жените и 86,2% от мъжете това е бил първи брак.

Областите с най-много бракове на 1000 души от населението са Разград и Добрич, а най-нисък е броят им в област Враца.

Като положителен момент може да се отчете фактът, че през 2017-а са намалени разводите. За миналата година са разтрогнати 10 411 брака, което е със 192 по-малко от регистрираните през 2016 г.

Средната продължителност на брака до неговото прекратяване е 15.8 години.

От Националния статистически институт отчитат спад в раждаемостта. През 2017 г. в страната са регистрирани 64 359 родени деца, което е с 1029 деца по-малко спрямо 2016 г. Най-висока е раждаемостта в областите Сливен, София, Стара Загора и Пловдив. Най-ниски стойности се наблюдават в областите Габрово и Видин.

За сметка на това коефициентът на плодовитост (средно брой деца, които се очаква да има жена съдейки по данните от годината) се покачва от 1,54 на 1,56 като тази цифра расте плавно от 2013-а насам. Броят на живородените на всеки 1000 жени също се увеличава - от 50.42 на 50.56. Това на практика означава, че по-малко жени раждат повече деца.

През 2017 г. в страната са починали 408 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 6,4 на 1000 за сметка на 14,4 на 1000 през 2005 г. и 6,5 на 1000 за 2016 г.

Броят на починалите продължава да расте, като за миналата година те са 109 791 души. Това е с 2211 души повече спрямо 2016 г. Равнището на общата смъртност на населението в България е най-високо сред европейските страни.

Средната продължителност на предстоящия живот, изчислена за периода 2015 - 2017 г., е 74,8 години и спрямо предходния период (2014 - 2016 г.) се увеличава с 0,1 години. Средната възраст на населението на България през 2017 г. е 43,6 години.

Към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034 души, което представлява 1,4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души, или с 0,7%.

Мъжете са 3 422 409 (48.5%), а жените - 3 627 625 (51,5%), или на 1 000 мъже се падат 1 060 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Най-четените