Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Правителството изготви списък на застрашените от санкциите на САЩ

Правителството изготви списък на застрашените от санкциите на САЩ Снимка: БГНЕС

Правителството прие решение, с което създава постоянна работна група с участието на представители на МВР, МФ, ДАНС и НАП, която спешно ще изготви и поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ. 

Мярката се взема с цел да се предпазят дружествата с държавно и общинско участие и другите разпоредители с държавни средства от попадане в обхвата на санкциите, наложени на 2 юни 2021 г. от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ.

В списъка на асоциираните лица ще влязат всички физически лица и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC. В него ще присъстват и всички съдружници, акционери, управители и членове на органи на управление и контрол на юридическите лица, включени към момента и за последните 5 години.

В същия списък ще фигурират и всички физически и юридически лица, които бъдат установени от ДАНС и НАП в хода на прилаганите постоянни мерки за идентифицирането на степента на свързаност на лица с лицата от списъка.

Списъкът беше публикуван на интернет страниците на Министерството на финансите и на НАП. Можете да го видите тук.

Дейността на работната група ще бъде наблюдавана от министъра на финансите.

ДАНС и НАП предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лицата от списъка и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка в случай, че се установи свързаност или изключване от списъка на лица в случай, че свързаността е прекратена.

Министрите и другите органи на изпълнителната власт предприемат незабавни мерки с цел администрациите и ведомствата, държавните предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата, да прекратят отношенията си с лицата от списъка и да не влизат в нови взаимоотношения с тях.

Идеята на мерките, наложени от правителството, е да сведат до минимум рисковете за страната ни в политическо и в международно отношение, както и за българската икономика, която потенциално би пострадала от санкциите при последващо замразяване на активи в банки на бюджетни организации, държавни дружества и предприятия, блокиране на международни преводи, изключване и недопускане до участие в международни бизнес сделки, ограничаване на възможностите за търговия и други.

Решението е взето, тъй като до момента не съществува изработена нормативна рамка, по която държавата да предприема действия в случай на санкции, наложени от органи на друга държава.

Най-четените