Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Създават специално Звено за борба с тероризма с членове от всички разузнавания у нас

Депутатите приеха промени разпоредби за действия и реакция спрямо хибридни атаки и асиметрични рискове за националната сигурност Снимка: БГНЕС
Депутатите приеха промени разпоредби за действия и реакция спрямо хибридни атаки и асиметрични рискове за националната сигурност

Народните представители приеха на второ четене промените в закона за Държавна агенция Разузнаване за действията по отношение на хибридните атаки и асиметричните рискове и заплахи за националната сигурност.

С новите текстове се регламентират и прецизират разпоредбите относно: данните, свързани с прикритието на служители и лица, сътрудници на Агенцията; прекратяване на служебните правоотношения с инспектора; достъпа до класифицирана информация - служебна тайна; декларирането на несъвместимост, имущество и интереси; служебната дисциплина, отпуските, временното отстраняване и прекратяването на служебните правоотношения.

В преходните и заключителни разпоредби са предвидени изменения и допълнения в други закони, целящи прецизиране на действащи разпоредби и създаване на допълнителни механизми за изпълнение на дейностите от компетентните органи и службите за сигурност.

Промените в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" дават на ДАНС правомощие да установяват самоличността на лица, спряко които има предприети конкретно посочени действия в закона.

Със Закона за противодействие на тероризма се предлага да се създаде междуведомствено контратерористично звено, в което да участват органи и структури на Прокуратурата на България, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване", служба "Военна информация" при Министерството на отбраната и Агенция "Митници" при Министерството на финансите.

Предложението е мотивирано от необходимостта от по-близко оперативно взаимодействие при планирането и прилагането на мерки за предотвратяване на терористични нападения на територията на България в случаи, по които работят няколко институции.

Междуведомственото контратерористично звено не дублира дейности на съществуващи контратерористични органи и не получава допълнителни правомощия.

Предложеното допълнение в Закона за движение по пътищата касае ползването на специален режим на движение по пътищата от определени структури на Държавна агенция "Разузнаване" и на служба "Военна информация" с цел да се обезпечи сигурността при транспортиране на оперативни пратки, съдържащи разузнавателна информация, при или по повод осигуряване на физическа защита на служители или сътрудници на разузнавателните служби, както и при превоз, придружаване и охрана на официални високопоставени длъжностни лица от разузнавателните общности на партньорски държави по линия на сътрудничеството и оперативните дейности.

С предложеното изменение и допълнение в Закона за електронните съобщения се регламентира компетентният съд, съобразно предметната подсъдност, очертана в разпоредбите на чл. 411а от Наказателно-процесуалния кодекс, който да разглежда дела по искания за достъпа до данни по закона.

Най-четените