Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Колективно срещу мобилните оператори

В общите условия на срочните договори има клауза, която предвижда клиентите да заплатят всички месечни такси до изтичане срока на договора, в случай на прекратяването му по тяхно желание, независимо по каква причина Снимка: GettyImages.com
В общите условия на срочните договори има клауза, която предвижда клиентите да заплатят всички месечни такси до изтичане срока на договора, в случай на прекратяването му по тяхно желание, независимо по каква причина

Комисията за защита на потребителите (КЗП) завежда колективни искове срещу трите мобилни оператора заради клауза в общите условия на срочните договори, която предвижда клиентите да заплатят всички месечни такси до изтичане срока на договора, в случай на прекратяването му по тяхно желание, независимо по каква причина. За комисията това е прекомерно висока неустойка.

Например, ако потребителят пожелае да прекрати договора дори поради: лошо качество на услугите, неправилно или неточно изпълнение на договора от страна на доставчика, промяна на адреса за ползване на услугата и невъзможност от страна на телекома да я достави на новия адрес или при други, подобни на посочените дотук обективни обстоятелства, той бива задължаван на базата на въпросната неравноправна клауза да заплати на оператора необосновано висока неустойка.

Така уговорената неустойка, включена в договорите на мобилните оператори излиза извън предвидените по закон присъщите функции на неустойката - обезпечителна, обезщетителна и санкционна, които трябва да са налице едновременно.

"В конкретния случай клаузата попада в хипотезата на текст от Закона за защита на потребителите, който се отнася за предварително изготвени клаузи, върху чието съдържание потребителят не е имал възможност да влияе. В този смисъл клаузите, предвиждащи, че в случай на прекратяване на срочен договор по инициатива на потребителя и независимо от основанието за това, то той дължи неустойка в размер на всички месечни абонаментни такси, дължими до изтичане срока на договора, са неравноправни, тъй като принудително обвързват потребителя и водят до явно неравновесие между правата и задълженията на двете страни по договора", разясняват от комисията.

Комисията е изпратила писма до трите мобилни оператора, с които им представи направените бележки и им даде препоръки за коригиране на цитираните неравноправни клаузи в определени срокове. Телекомите не са се съобразили с препоръките, поради което КЗП завежда колективни искове срещу тях за прогласяване на въпросните клаузи за нищожни.

Най-четените