Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Най-добрите университети в България за 2017 г.

Най-добрите университети в България за 2017 г.

Все по-малка безработица и все по-висок среден доход сред завършилите висше образование в България - това са изводите от най-новото издание на рейтинговата система на университетите за 2017 г.

Най-висока степен на приложение след получената диплома има при завършилите Медицина, Фармация, Стоматология, Военно дело. При тях нивото на безработица е под 1 процент от всички завършили.

Десетте професионални направления с най-високи средни доходи сред завършилите са: Информатика и компютърни науки; Математика; Комуникационна и компютърна техника; Обществено здраве; Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми; Металургия; Военно дело; Фармация; Медицина; и Електротехника, електроника и автоматика.

Завършилите Информатика и компютърни науки в Софийския университет и Администрация и управление в Американския университет се отличават със среден месечен облагаем доход от над 3000 лева.

Броят на студентите през 2017 г. е намалял с 10 на сто в сравнение с нивото през 2013 г., става ясно още от изследването. Спад има в специалностите Икономика и Администрация и управление.

Висок ръст, за сметка на това, се вижда при студентите по Медицина и Здравни грижи.

Вижте списъка на най-добрите български университети за 2017 г. в различните специалности:

Администрация и управление

1) Американски университет в България + Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Университет за национално и световно стопанство
3) Технически университет - София

Архитектура, строителство и геодезия

1) Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
2) Академия на Министерството на вътрешните работи
3) Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София

Биологически науки

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
3) Тракийски университет - Стара Загора

Биотехнологии

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Химикотехнологичен и металургичен университет - София
3) Университет по хранителни технологии - Пловдив

Ветеринарна медицина

1) Лесотехнически университет - София
2) Тракийски университет - Стара Загора

Военно дело

1) Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София
2) Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна
3) Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново

Горско стопанство

1) Лесотехнически университет - София

Електротехника, електроника и автоматика

1) Технически университет - София
2) Химикотехнологичен и металургичен университет - София
3) Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

Енергетика

1) Технически университет - София
2) Университет по хранителни технологии - Пловдив
3) Технически университет - Варна

Животновъдство

1) Аграрен университет - Пловдив
2) Тракийски университет - Стара Загора

Здравни грижи

1) Медицински университет - Плевен + Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна + Медицински университет - София + Русенски университет "Ангел Кънчев"
3) Медицински университет - Пловдив

Изобразително изкуство

1) Национална художествена академия - София
2) Нов български университет - София
3) Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Икономика

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Американски университет в България - Благоевград
3) Университет за национално и световно стопанство

Информатика и компютърни науки

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Американски университет в България - Благоевград + Нов български университет - София
3) Университет по библиотекознание и информационни технологии - София

История и археология

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" + Нов български университет - София
3) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" + Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Комуникационна и компютърна техника

1) Технически университет - София
2) Технически университет - Варна
3) Нов български университет - София

Математика

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Технически университет - София
3) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Материали и материалознание

1) Химикотехнологичен и металургичен университет - София
2) Технически университет - Габрово
3) Русенски университет "Ангел Кънчев" + Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Машинно инженерство

1) Технически университет - София
2) Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София
3) Технически университет - Варна

Медицина

1) Медицински университет - София
2) Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна + Медицински университет - Пловдив
3) Медицински университет - Плевен + Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Металургия

1) Химикотехнологичен и металургичен университет - София

Музикално и танцово изкуство

1) Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София
2) Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
3) Нов български университет - София

Науки за земята

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София
3) Лесотехнически университет - София

Национална сигурност

1) Академия на Министерството на вътрешните работи - София
2) Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София
3) Университет по библиотекознание и информационни технологии - София

Обществени комуникации и информационни науки

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Американски университет в България - Благоевград
3) Университет за национално и световно стопанство - София

Обществено здраве

1) Медицински университет - София
2) Медицински университет - Пловдив
3) Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Общо инженерство

1) Технически университет - София
2) Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София
3) Химикотехнологичен и металургичен университет - София

Педагогика

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
3) Тракийски университет - Стара Загора

Педагогика на обучението по...

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София + Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" + Русенски университет "Ангел Кънчев"
3) Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив + Национална спортна академия "Васил Левски" - София

Политически науки

1) Американски университет в България - Благоевград + Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Университет за национално и световно стопанство - София
3) Нов български университет - София

Право

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Университет за национално и световно стопанство - София
3) Нов български университет - София

Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

1) Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

Психология

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Нов български университет - София
3) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Растениевъдство

1) Аграрен университет - Пловдив
2) Лесотехнически университет - София
3) Тракийски университет - Стара Загора

Растителна защита

1) Аграрен университет - Пловдив
2) Лесотехнически университет - София
3) Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Религия и теология

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
3) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Социални дейности

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Тракийски университет - Стара Загора
3) Нов български университет - София

Социология, антропология и науки за културата

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Нов български университет - София
3) Университет за национално и световно стопанство - София

Спорт

1) Национална спортна академия "Васил Левски" - София

Стоматология

1) Медицински университет - София
2) Медицински университет - Пловдив
3) Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Театрално и филмово изкуство

1) Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София
2) Нов български университет - София
3) Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Теория и управление на образованието

1) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
2) Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
3) Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Теория на изкуствата

1) Нов български университет - София
2) Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив

Транспорт, корабоплаване и авиация

1) Технически университет - София
2) Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна + Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново
3) Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София

Туризъм

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Икономически университет - Варна + Лесотехнически университет - София + Международно висше бизнес училище - Ботевград + Нов български университет - София + Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
3) Университет по хранителни технологии - Пловдив

Фармация

1) Медицински университет - София
2) Медицински университет - Пловдив
3) Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Физически науки

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
3) Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Филология

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
3) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Философия

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Нов български университет - София
3) Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Химически науки

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
3) Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас + Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Химични технологии

1) Химикотехнологичен и металургичен университет - София
2) Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
3) Русенски университет "Ангел Кънчев"

Хранителни технологии

1) Университет по хранителни технологии - Пловдив
2) Тракийски университет - Стара Загора
3) Русенски университет "Ангел Кънчев"

Тагове: проучване, технологии, икономика, медицина, енергетика, транспорт, психология, университети, туризъм, архитектура, философия, национална сигурност, социология, биотехнологии, математика, право, социални дейности, изобразително изкуство, горско стопанство, педагогика, металургия, фармация, политически науки, животновъдство, информатика и компютърни науки, военно дело, администрация и управление, ветеринарна медицина, електротехника, електроника и автоматика, здравни грижи, история и археология, комуникационна и компютърна техника, материали и материалознание, машинно инженерство, музикално и танцово изкуство, науки за земята, обществени комуникации и информационни науки, общо инженерство, растениевъдство, растителна защита, религия и теология, антропология и науки за културата, театрално и филмово изкуство, корабоплаване и авиация, филология, хранителни технологии, обществено здраве, най-добрите университети, строителство и геодезия, добив и обработка на полезни изкопаеми, химически науки, физически науки

Най-четените