Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Банка в покрепа на българското земеделие

Банка в покрепа на българското земеделие

Настоящата година ще бъде запомнена като особено трудна поради много причини - освен пандемията от COVID-19 и влошената икономическа ситуация, лошите метеорологични условия и сушата засегнаха българското земеделие, един от най-важните икономически сектори в страната.

България е сред най-засегнатите от горещите вълни и липсата на дъжд в Европа през 2020 година. Продължителното засушаване е и причината за ниските добиви от селскостопанска продукция и намалените приходи на земеделците. Голяма част от тях нямат възможност да осъществят разходите за следващата стопанска година, а някои земеделски производители дори са изправени пред фалит.

В отговор тези проблеми и в подкрепа на сектора, Fibank (Първа инвестиционна банка) разработи специализиран кредитен продукт - кредит "Агроподкрепа". От него могат да се възползват както съществуващи, така и нови клиенти на банката, които имат нужда от оборотни средства за своя бизнес.

Кредит "Агроподкрепа" се предлага с две опции: като револвиращ кредит или овърдрафт, а финансирането може да бъде в левове или евро в размер до 80 лева на декар за обработваеми площи. ПИБ предлага и гъвкави схеми за обслужване на кредита, съобразени със спецификата на дейността на земеделските производители, като срокът за погасяване е до 10 години.

Допълнителна подкрепа за всички клиенти в сектор "Земеделие" на Първа инвестиционна банка е възможността да отсрочат плащанията по кредита към банката до 6 вноски.

И за да може да отговори на множеството различни предизвикателства пред земеделските производители, Fibank дава възможност и за револвиране на кредити за земеделски стопани срещу залог на вземания по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика (ОСП) до 30 юни 2022 г.

Повече информация за Кредит "Агроподкрепа" може да бъде намерена на сайта на Първа инвестиционна банка.

Най-четените