Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Средните заплати в ИТ сектора вече надхвърлят 5000 лв. на месец

Средното възнаграждение за страната към края на март е 2300 лева Снимка: iStock
Средното възнаграждение за страната към края на март е 2300 лева

Средната заплата в ИТ сектора у нас вече прехвърля 5000 лева. Това става ясно от данните на Националният статистически институт за труд и работна заплата през първото тримесечие на 2024 г.

Секторът "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти", към който попадат и заетите в областта на информационните технологии, регистрира средна брутна работна заплата (преди данъци и удръжки) от 5252 лв.

Това би означавало, че след всички удръжки средното възнаграждение в сектора за първото тримесечие на тази година нето би трябвало да е около 4200 лв. 

Това е сериозен ръст спрямо нивото от предишното тримесечие - последното на 2023 г., когато средното ниво на брутните заплати в сектора достигаше 4852 лв.

"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти" продължава да е най-високо платеният сектор за работа у нас.

След него се нареждат "Финансови и застрахователни дейности" със средна брутна заплата от 3395 лева на месец и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" с 3035 лева на месец.

На обратния полюс възнагражденията в секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1366 лева; "Други дейности" - 1528 лева; и "Селско, горско и рибно стопанство" - 1543 лева.

Средно за цялата страна средната работна заплата за първото тримесечие на 2024 г. е 2198 лв. преди данъци и удръжки (за януари 2024 г. - 2155 лв.л; за февруари - 2139 лв.; и за март - 2300 лева). 

По тези данни, сметнато от бруто в нето, средното възнаграждение у нас е около 1700 лева чисто. 

Възнагражденията нарастват спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. с 3,5%.

Интересен факт е, че най-сериозен ръст в средните заплати по сектори от първото тримесечие на 2023 г. до края на първото тримесечие на 2024 г. се наблюдава в онези области с най-ниски възнаграждения.

Докато за цялата страна средната заплата нараства за година с 16,8%, то в хотелиерството и ресторантьорството ръстът й е 24,4%, а в строителството - 20,7%.

Отбелязва се сериозно увеличение в парите за служителите и в сектора "Операции с недвижими имоти" - 21,5%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2024 г. нарастват с 1,4% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 2,32 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт.

В края на март 2024 г. в сравнение с края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 12,8 хил. души или с 0,6%. 

Най-четените