Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Ново бюро ще следи за корупция по високите етажи на властта

Създаването на Националното бюро е в съответствие с приетата Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015-2020
Създаването на Националното бюро е в съответствие с приетата Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015-2020

Законопроект на правителството предвижда създаването на Национално бюро за предотвратяване на корупцията, което да проверява имуществото и конфликта на интереси по високите етажи на властта. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Бюрото обединява и доразвива функциите на сегашните Комисия за конфликт на интереси, Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и дирекцията на Сметната палата, която събира и проверява имуществените декларации. Предлага се директорът на Бюрото да се определя от Министерския съвет и да се назначава с указ на президента.

Всяка година органът ще представя доклад за дейността си на Народното събрание. В текста е регламентирано служителите на бюрото да преминават през входящи, годишни и внезапни проверки за почтеност.

С новия закон се разширява и кръгът на хората, длъжни да подават декларации, спрямо сега действащия Закон за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности. Сред новите категории лица, които ще бъдат проверявани, са общинските съветници, главните архитекти на общините, началниците на митници, митнически бюра и митнически пунктове. Сред проверяваните ще бъдат и онези, определени да администрират и управляват средства от ЕС, директорите на болници, финансирани от НЗОК, ректорите на държавните университети.

На проверка подлежат и членовете на управителните съвети на държавни предприятия по Закона за горите, както и лицата, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки да организират и провеждат процедурите по възлагане на обществени поръчки и сключват договори.

Лицата, заемащи публични длъжности, ще декларират своето имущество, това на съпрузите си и децата, ненавършили пълнолетие, както и на лицата, с които са във фактическо съпружеско съжителство. Разширява се и кръгът на обстоятелствата, които трябва да се декларират. Декларациите ще се подават при встъпване в длъжност, всяка година до 30 април, при напускане на длъжността и една година след напускане на длъжността.

Законопроектът предвижда две фази на проверка - една стандартна за всички, която ще сверява данните от декларациите с реалното имущество през засичане на регистрите на други държавни органи. Втората фаза ще стартира при откриване на несъответствие от 10 000 лева между декларираното и реалното имущество.

Националното бюро ще може да започва и задълбочена проверка по сигнали или медийни публикации, съдържащи достатъчно данни и доказателства за необяснимо богатство и корупционно поведение. При подобни констатации Националното бюро трябва да сезира Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, а при установяване на данни за престъпление - прокуратурата.

Създаването на Националното бюро е в съответствие с приетата Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015-2020. Единният антикорупционен орган е и една от препоръките на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка, който наблюдава напредъка на България в правосъдието и борбата с корупцията.

 

---
Присъединете се към групатa Webcafe.bg във Facebook за свежи истории през целия ден:

 

Най-четените