Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

"Заедно срещу насилието в училище" - всичко, което трява да знаем за програмата

УНИЦЕФ ще работи за създаване на сигурна учебна среда Снимка: UNICEF България
УНИЦЕФ ще работи за създаване на сигурна учебна среда

#ДаСпремНасилието в училище - това е мотото на глобалната кампания на УНИЦЕФ "Заедно срещу насилието в училище", част от която вече е и България. Детският фонд на ООН, съвместно с МОН, ще разработи тригодишна програма за сигурна учебна среда.

Насилието в средата на училището у нас е сериозен проблем, който често обаче бива подминаван. Според проведено от Института за изследване на населението и човека в сътрудничество с УНИЦЕФ проучване всеки трети ученик у нас е ставал в един или друг момент жертва на тормоз, физическа или вербална агресия. Често тези случаи излизат и извън сградата и двора на училището и се пренасят в интернет и социалните мрежи.

У нас кампанията започна през ноември 2018 г. с ученически дебат за насилието в училище, както и със специално разработен открит урок по безопасна учебна среда.

През декември беше представена и интерактивна инсталация, чрез която всеки може да се постави на мястото на децата, жертва на различни форми на тормоз в училище с помощта на виртуална реалност - актуална информация къде може да се види тя е налична на страницата на УНИЦЕФ във Facebook.

Как влияе насилието в училище на децата и какви са мащабите на проблема

Насилието и тормозът в училище засягат децата в цял свят и имат сериозни дългосрочни последици върху тяхното физическо и психическо развитие, върху способността им да учат, да изграждат отношения с други хора, а в бъдеще – да станат пълноценни възрастни хора и родители. Насилието в училище има различни измерения – физическо, психическо, вербално насилие, подигравки, малтретиране, кибертормоз и др. Според проучване на УНИЦЕФ, над половината тийнейджъри по света са били поне веднъж обект на насилие от страна на връстници във и около училище. Физическото насилие и тормозът пречат на образованието на над 150 милиона деца на възраст 13-15 години.

Ситуацията в България

България е сред челните десет от общо 43 изследвани страни, засегнати от проблема „училищен тормоз“. Над една трета от всички ученици споделят, че са ставали поне веднъж обект на насилие или тормоз в училище в рамките на една година. По данни на МОН, през 2017 г. над 80% от българските училища са подавали поне един сигнал за насилие над дете, като за 2016 г. и 2017 г. са регистрирани над 8,000 случая.

Целта на кампанията

УНИЦЕФ стартира кампанията „Заедно срещу насилието в училище“ (#ДаСпремНасилието в училище) съвместно с Министерството на образованието и науката с основната цел да се повиши разбирането и чувствителността по темата за насилието, да се намали толерантността към различните му проявления и да се подкрепят училищата в ефективната превенция на насилието и тормоза.

Какво предстои

Интервенцията в училищата ще започне от следващата учебна година и ще бъде реализирана съвместно от УНИЦЕФ и МОН. В програмата са включени: анализ на ситуацията във всяко училище и разработване на план за действие; повишаване на познаването на видовете тормоз и насилие, начините за сигнализиране и реакция; повишаване на уменията за предотвратяване и реакция на тормоза и насилието в училище; активно участие на учениците, родителите и учителите.

Повече информация за програмата и предвидените мерки можете да намерите тук.

Какъв е подходът на програмата

Отговорността пада върху цялото училище. Опитът и проучванията показват, че програмите за справяне с тормоза и насилието са максимално ефективни, ако всички в училище - от учениците, техните родители и учителите - до ръководния и помощния персонал, полагат последователни усилия за създаване на сигурна училищна среда и предотвратяване на насилието.

Активно участие на училищата, в които програмата ще се прилага на практика. От УНИЦЕФ вярват, истинската и устойчива системна промяна идва отвътре, а не отвън. Организацията ще предостави ноу-хау, опит и експертиза, но училищата ще кандидатстват и преминат процес на подбор, за да бъдат включени в програмата. Самата програма ще се разработва и прилага съвместно с Министерството на образованието, за да отговаря на реалните нужди и контекста в различните населени места, в които тя ще се пилотира и прилага, както и за да се осигури нейната устойчивост и последващо прилагане в цялата страна.

Надграждане на добрите практики и съществуващия опит в страната - освен опита от други държави, програмата разчита и на практики, които са прилагани и вече съществуват в някои български училища. Самата програма цели да изхожда от съществуващия опит при по-нататъшното разработване на подходи и механизми, които могат лесно да се адаптират и прилагат от всички училища.

Учениците са равностойни участници в процеса на промяна. Феноменът на насилието в училищата засяга най-пряко самите деца. Затова те най-добре знаят какъв е проблемът и какви могат да бъдат потенциалните му решения.

Въвличане на родителите. От ключово значение е родителите да партнират в училищния живот на своето дете и цялата училищна общност, а не само при възникване и разрешаване на проблем. Това спомага за създаване на култура на принадлежност и доверие за всички участници в образователния процес.

Ако сте съпричастни към мисията на УНИЦЕФ за осигуряване на безопасна и сигурна учебна среда за децата в България, можете да дадете своя принос в събирането на средствата за осъществяване на планираните мерки като изпратите SMS с цифра 5 на номер 1021 или като посетите сайта на УНИЦЕФ.

 

Най-четените